Solvabiliteit - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Solvabiliteit

Gepubliceerd door in Financiën ·Solvabiliteit.


Inleiding.                                              
                       
Naast de liquiditeit en rentabiliteit bestaat er ook nog de solvabiliteit. Deze kengetallen of ratio’s geven aan hoe het gesteld is met de mate waarin de onderneming op de lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
De solvabiliteit beantwoordt ook de vraag wat er gebeurd in geval van liquidatie (het faillissement van een onderneming).  Een vreemdvermogenverschaffer wat een belegger eigenlijk ook is, wil natuurlijk wel dat er in het geval van faillissement al het geïnvesteerde vermogen wordt uitgekeerd, ditzelfde geldt voor een bank. Om te berekenen en te bekijken of dit ook daadwerkelijk het geval is, zal de solvabiliteit moeten worden berekend.

Berekening solvabiliteit.                         
   
De solvabiliteitsratio en de debt ratio zijn als volgt te berekenen:
Solvabiliteitratio (manier 1) = eigen vermogen / totaal vermogen
Solvabiliteitratio (manier 2) = eigen vermogen / vreemd vermogen
Debt ratio = vreemd vermogen / totaal vermogen
Het berekenen van de solvabiliteitsraio is niet al te moeilijk. Wanneer u de begin- of eindbalans van een bedrijf ter beschikking heeft is het mogelijk om de solvabiliteitsratio te berekenen. De solvabiliteit berekenen kan op twee manieren, zoals hierboven aangetoond. Bedrijfseconomisch gezien is het erg belangrijk om dit te berekenen en op een goed niveau te houden. Er zijn bepaalde normen voor de solvabiliteit, hieronder is deze norm weergeven!Solvabiliteit norm                                  
           
Wanneer de solvabiliteitsratio hoog is, betekent dit dat dit positief is. Een solvabiliteitsratio van 25% – 40% wordt als gezond gezien. Alles dat daarboven zit is natuurlijk ook alleen maar goed! Natuurlijk verschilt dit percentage per branche. Banken hebben een veel lagere solvabiliteit dan normale bedrijven. Dit is uiteraard ook te begrijpen, aangezien banken ontzettend veel vreemd vermogen bezitten.

Een hoge solvabiliteitsratio ontstaat wanneer er meer eigen vermogen is ten opzichte van het totaal vermogen. Voor de debt ratio geldt dat wanneer deze laag is, dat dit juist goed is. Dit houdt dan in dat er minder schulden zijn ten opzichte van het totale vermogen. Een solvabiliteitsratio kan worden beïnvloed door meer eigen vermogen aan te trekken of door het vreemd vermogen te verminderen. Wat sommige bedrijven dus doen aan het eind van het jaar, is nog wat schulden aflossen! Hierdoor daalt het vreemd vermogen ten opzichte van het totaal vermogen.

Er kan worden vastgesteld dat het bij het analyseren van een onderneming ontzettend belangrijk is om goed te kijken naar de ratio. Wanneer een onderneming veel vreemd vermogen en weinig eigen reserves enz. heeft is dit geen goede en stabiele situatie. Daar komt nog bij dat er ook rentes moeten worden betaald over vreemd vermogen. Wanneer een onderneming teveel schulden heeft staat dit ook groei in de weg. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld een nieuwe lening wil aangaan, zal de bank erg goed naar de solvabiliteit kijken. Deze ratio voor de lange termijn is dus bijzonder belangrijk!


De praktijk.                                          

In de praktijk wordt meestal gerekend met de solvabiliteitsratio (manier1).  Hier wordt dan een verhoudingsgetal (of een percentage) berekend, dat de verhouding weergeeft tussen het eigen vermogen en het balanstotaal.
Het zal duidelijk zijn, dat met een beetje creativiteit hier bijna altijd een gewenste waarde is te berekenen.
Stel je hebt een eigen vermogen (risicovermogen) van 30 en een balanstotaal van 100.  Nu is de solvabiliteit 30/100 = 30%.  Vindt de bank dit te laag, dan is hier iets aan te doen.  Door bijvoorbeeld de "goodwill" met 15 te verhogen zullen zowel het risico vermogen als het balanstotaal stijgen met 15.
Dus wordt de solvabiliteit (30 +15)/(100 + 15) = 45/115 = 39 %.
Het is dus te voorspellen, dat bij het bepalen van de solvabiliteit er discussies zullen ontstaan over met name de waardering van goodwill, intellectueel eigendom en andere slecht te waarderen posten.
Daarnaast is de solvabiliteit een parameter, die een toestand beschrijft. (de situatie op een bepaald moment).  Het zal duidelijk zijn, dat dit op enig ander moment heel anders kan zijn.


Hans Bertram
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu