Wat is de waarde van een startup? - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat is de waarde van een startup?

Gepubliceerd door in Financiën ·
Tags: startupwaardeDCFaandelenpercentage
 Wat is de waarde van een startup?

Een rekenmodel, waarmee op rationele gronden de waarde van een startup bepaald kan worden.Inleiding.
Bij het participeren in startende ondernemingen dienen een groot aantal zaken besproken te worden.
Uiteindelijk komt de vraag aan de orde hoeveel geld de ondernemer nodig heeft.  
Een groot gedeelte van dit geld (risicovermogen) zal geruild worden tegen een percentage van de aandelen?  Voor zowel ondernemer als investeerder moet deze vraag beantwoord worden.  Belangrijker nog is dat beide partijen het met elkaar eens moeten worden over het % van de aandelen, dat vergeven wordt in ruil voor een bedrag als risicovermogen.
Deze applicatie geeft een handvat, waarbij beide partijen op zakelijke gronden hierover kunnen discusieren.
Een (harde) zakelijke onderhandeling, zonder dat dit ten koste gaat van de relatie.


De alternatieven van de investeerder.
Als investeerder heb je een aantal mogelijkheden om je geld te laten renderen.  Voor deze applicatie worden twee alternatieven bekeken die er toe doen.
1. Risicoloos beleggen.  Algemeen wordt aangenomen, dat een 10 jaars staatslening hier als norm geld.
   Dit levert dus een (min of meer) gegarandeerd rendement op.
2. Risicovol beleggen (investeren) in een startende onderneming.
   Doordat het risico hier (veel) groter is, zal het rendement aanzienlijk hoger moeten zijn dan bij de 10 jaars staatslening.
De vraag is: Hoeveel hoger moet het rendement zijn en hoe maak je de vertaalslag?

Stel dat de slaagkans bij de starter 75% is en dat de ondernemer € 100.000,= aan risicovermogen nodig heeft.
Omdat er een kans is van 25% dat het vermogen verloren gaat wordt er theoretisch eigenlijk € 100.000,= / 75%  =  € 133.333,33 geïnvesteerd.
Bij een staatslening is de kans op verlies (theoretisch) 0%.
De investering dient dus vergeleken te worden met een 10 jaars staatslening van € 133.333,33.
Stel dat er een exit voorspeld wordt na 7 jaren, dan dient gekeken te worden naar het vermogen van een 10 jaars staatslening van € 133.333,33 na 7 jaar.
Stel dat de staatslening 1% per jaar oplevert, dan is dit vermogen na 7 jaar gegroeid naar € 142.951,38
De investering in de startende onderneming van € 100.000,=  dient dan na
7 jaar ook € 142.951,38 op te brengen.
Om dit te bereiken dient de investering dan 16,594% rendement opleveren.           

   
De waarde van de startende onderneming.
Er wordt theoretisch berekend wat de waarde van de starter is bij exit.
Hier wordt uitgegaan van een goed onderbouwd businessplan.
In de veronderstelling, dat dit plan 100% uitkomt wordt met deze vooronderstelling de economische waarde van het bedrijf bepaald.
Met een bepaald groeipercentage per jaar is dan de waarde van dit bedrijf bij exit te berekenen.
Bij excit dient de investeerder een bedrag te ontvangen zoals hiervoor aangegeven. (in het voorbeeld is dit € 142.951,38)
Dat dit zeker voor startende bedrijven niet klopt is duidelijk.


De kans dat het businessplan waarheid wordt.
Er zijn een groot aantal parameters te bedenken, die bepalen of het plan werkelijkheid wordt of niet.
Is er bijvoorbeeld alleen een plan, dan zal die kans kleiner zijn dan wanneer er al een werkend proto type is.
In deze applicatie zijn 6 parameters opgegeven, die de investeerder samen met de ondernemer zal moeten vastleggen.
Bij veel parameters zal er een "trade off" ontstaan.
Bijvoorbeeld bij de vraag of de markt de geprognotiseerde prijs accepteerd zal dit percentage hoger zijn naarmate deze geprognotiseerde prijs lager is.
Door het verlagen van de productprijs zal echter de economische waarde van het bedrijf dalen.  Een lagere prijs geeft hier dus een grotere slagingskans, maar ook een lagere waarde.


Conclusies.
De boven beschreven theorie geeft aan hoe bepaald kan worden wat de waarde van een startende onderneming is en hoeveel % van de aandelen vergeven dient te worden voor het gevraagde risico vermogen.
Het zal duidelijk zijn, dat hier geen 100% kloppende applicatie geboden wordt, die na het invullen van een paar cijfers de juiste uitkomst geeft.
Ook bij deze opzet zijn veel zaken onzeker.
Het grote voordeel van deze applicatie is, dat vooral gebruik gemaakt wordt van de situatie van het moment en de ontwikkelingen in de toekomst.
Daarnaast is de berekening opgedeeld in een aantal onzekerheden, die de investeerder en ondernemer samen kunnen bespreken.
Als men het over deze parameters eens wordt, dat zal de uitkomst voor beide partijen acceptabel zijn.

Hans Bertram

 


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu