Succesvolle voorraad - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Succesvolle voorraad

Gepubliceerd door in Overige ·

Succesvolle voorraden.Inleiding.
Voor ondernemingen, die voor hun bedrijfsvoering voorraden nodig hebben, is het van vitaal belang dit op de juiste wijze te doen.
In dit artikel laten we zien hoeveel invloed de voorraad kan hebben op de algemene bedrijfsvoering.


Levertijd.                                                   

Ieder bedrijf wil graag de beste levertijd aanbieden aan haar klanten.  Heeft men nu een oneindig grote voorraad, dan zal men een hele korte levertijd kunnen aanbieden.  Dat dit tot zeer hoge kosten leidt zal duidelijk zijn.  Blijkbaar is er een verband tussen de hoogte van de voorraad en de levertijd.
De kunst is nu zo goed mogelijk te achterhalen wat dit verband is en hier rekening mee te houden.
Daarnaast blijft het belangrijk creatief te blijven denken.
Zo kan je de levertijd verkorten door altijd voldoende voorraden te houden, maar ook door de levertijd van je leveranciers te verkorten of door de transporttijden naar je klanten te verkorten (door bijvoorbeeld voorraad dichter bij de klant neer te leggen).
Belangrijk is te weten wat de levertijd van je concurrenten is.  Doel zou dan moeten zijn het (veel) beter te doen dan je concurrent.  En dit dan natuurlijk tegen minimale kosten.


Levertijd / leverbetrouwbaarheid.                 

De levertijd is niet hetzelfde als de leverbetrouwbaarheid.  Hierover willen nog wel eens misverstanden ontstaan.
De levertijd is de tijd, die ligt tussen het moment dat de klant het product besteld en de tijd dat hij het product ontvangt.
De leverbetrouwbaarheid is de kans dat het product ook inderdaad op die afgesproken levertijd door de klant wordt ontvangen.
Interessant is dat bij een bestaande situatie, de leverbetrouwbaarheid beter wordt naarmate de levertijd langer wordt.
Voorbeeld.
Je levert muismatjes op bestelling.
Je levertijd is opgebouwd uit de volgende elementen.
Ontvangst order en omzetten in pick-order voor het magazijn.          1 dag
Order verzendgereed maken (inpakken, pakbon/factuur maken enz)  1 dag
Gemiddelde wachttijd op transporteur (komt 2 x in  de week).          3,5 dag
Transporttijd (wordt gegrouppeerd)                                                 2  dag
Totale levertijd:                                                                               7,5 dag.

Nu kan je aan de klant een levertijd aanbieden van 7,5 dagen.  Normaal zal dat ook gehaald worden.  Maar, omdat de transporteur alleen op dinsdag en donderdag komt, is er een kans dat de wachttijd transporteur langer is dan 3,5 dagen.  De levertijd wordt dan niet gehaald.  
Door nu een levertijd van bijvoorbeeld 10 dagen aan te bieden is de kans dat product te laat komt aanzienlijk kleiner.  Zo is dus de leverbetrouwbaarheid te beïnvloeden door de opgegeven levertijd langer te maken.Magazijn voorraden.                                   

Als je een order binnen krijgt voor een bepaald product en je hebt dit niet op voorraad, dan zal de totale levertijd aanzienlijk langer zijn.
Bij de hierboven beschreven levertijd moet dan minimaal opgeteld worden.
Maken opsturen inkooporder.
Alle onder zaken zoals beschreven onder 1 t/m 4 maar dan voor de leverancier.
Alle punten 1 t/m 4 van je eigen bedrijf.

Als de levertijd zoals je die hierboven kunt uitrekenen, te lang is (je concurrenten doen het veel sneller) dan zal je voorraad moeten gaan houden om de punten a) en b) te kunnen vermijden.
Dè vraag is nu hoe hoog deze voorraad moet zijn.
Zijn de voorraden te hoog, dan zal je waarschijnlijk geen klachten krijgen over de levertijd, maar zullen de kosten te hoog zijn.  Zijn de voorraden te laag, dan zal je regelmatig de opgegeven levertijd niet kunnen waarmaken (slechte leverbetrouwbaarheid).
Er moet dus eigenlijk zoveel voorraad liggen, dat de periode van de leverancier overbrugt kan worden.Een voorbeeld.
Je verkoopt muismaatjes per 10 stuks in een doos.
Inkoopprijs:     €  4,85  incl BTW per doos
Verkoopprijs:    €12,95  incl. BTW per doos

Interne levertijd.  Dit is de tijd zoals onder 1 t/m 4 beschreven  3,5 dagen
Externe levertijd:   Dit is de tijd zoals onder a) en b) beschreven 3,5 dagen

De markt vraagt een levertijd korter dan 5 dagen.
De totale levertijd is 7 dagen, er moet dus minimaal 2 dagen voorraad liggen.
Om dit om te kunnen zetten in aantallen, zal je moeten weten hoeveel van deze matjes je gemiddeld per week verkoopt.
Stel dat dit er 140 (doosjes) zijn.
2 dagen is dan 140 x 2/7 = 40 doosjes.
Als je nu altijd minimaal 40 doosjes op voorraad hebt, zal je altijd aan de gemiddelde vraag kunnen voldoen.

Bestelmoment.
Het bestelmoment is nu ook te bepalen.
De totale levertijd van het moment van bestellen tot het moment, dat het product in het magazijn ligt is 3,5 dagen.  Je moet minimaal 2 dagen voorraad hebben.  Totaal moet je dan 3,5 + 2 = 5,5 dagen is (140 x 5,5/7 =) 110 doosjes op voorraad hebben.
Het bestelmoment is dus het moment dat de voorraad onder de 110 doosjes komt.


Overige overwegingen.
Bovenstaande is een eerste aanzet om na te denken over de voorraadhoogte.
Met een groot aantal effecten is nog geen rekening gehouden.
Zo is bijvoorbeeld een gemiddeld gebruik niet het werkelijke gebruik.  Theoretisch zal in de helft van de gevallen de vraag hoger zijn en zal er dus een tekort aan voorraad zijn.  Natuurlijk is dit op te lossen door de voorraden te verhogen.

Planningsysteem.
Er zijn een aantal verschillende methoden om de voorraden (en bestellingen) te plannen.  De meest bekende zijn KanBan en MRP.
Afhankelijk van de kosten (kosten product en opslag, maar ook de orderkosten) is het dan verstandiger te kiezen voor de ene of andere methode.

Kosten.                                                      

In eerste aanleg zijn de voorraadkosten de kosten van het magazijn (gebouw / kamer / personeel / verwarming / elektra enz.)  Deze kosten dienen dan verdeeld te worden over alle producten die in het magazijn liggen.

Daarnaast legt de voorraad beslag op kapitaal.  Dit geld krijg je niet voor niet, maar daar moet rente over betaald worden.
Stel dat je gemiddeld 100 doosjes muismatten op voorraad hebt.
Dit kost dan 100 x € 12,95 = € 1.295,-.  Met een rente van zeg 10% worden de totale kosten dus € 129,50 hoger.
In 1 jaar worden 45 x 140 = 6.300 doosjes verkocht.
De verkoopwaarde hiervan is 6.300 x € 12,95 = €81.585,-
Dit verhoogt de verkoopprijs met 129,5/81.585 x 100% = 0.16%.


Hans Bertram
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu