Bepaalt het ondernemersplan het succes van een startup? - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bepaalt het ondernemersplan het succes van een startup?

Gepubliceerd door in BusinessPlan ·
Tags: businessplanondernemersplanstartupsucces
 
Bepaalt het ondernemersplan het succes van de startup?


Welke en hoeveel invloed heeft het plan op het slagen van een startende onderneming?


Inleiding.
Dit is het derde  artikel uit een reeks van 8 over de succesfactoren voor een startup.  In het artikel “Het ondernemers dilemma” is een overzicht gegeven van de 6 verschillende bepalende factoren. In dit artikel wordt ingegaan op de invloed dat het businessplan kan hebben op het slagen van een onderneming.
Is het plan echt nodig, hoe maak je een plan zijn de vragen die om een antwoord vragen.


Wel of geen plan?
Dit is een vraag waar veel startende ondernemers mee worstelen.  Het kost erg veel tijd en je weet van te voren zeker dat het toch niet uitkomt.
Laat hier dan eerst gezegd zijn, dat een businessplan geen weergave is van de toekomst.  Een businessplan geeft inzicht in de business en dwingt om over een groot aantal zaken na te denken.
Daarnaast zullen de verschillende geldverstrekkers (banken, informals) pas bereid zijn te praten als er een plan is.
De vraag of er wel of geen plan moet komen is daarom simpel te beantwoorden.
Zonder plan zal je erg veel geluk moeten hebben om je bedrijf tot een succes te maken.  Met een plan heb je een groot aantal zaken al vooraf bekeken en zullen dus geen verrassing zijn. En, zoals gezegd, zonder plan geen geld van derden.


Het plan in de tijd.
Wanneer begin je met het schrijven van je ondernemingsplan?  Dit is een simpele vraag, die moeilijk eenduidig te beantwoorden is.  Als je te vroeg begint is de kans erg groot, dat gaandeweg de gedachten zoveel zijn veranderd, dat je weer op nieuw moet beginnen.  Als je niet oppast, gaat dit heel veel tijd kosten.
De techniek, die hier aangeraden wordt is om direct te beginnen met het schrijven van het plan.  Niet tot in de kleinste details, maar heel globaal.  Maak je in het begin ook niet druk over de vorm van het plan, het taalgebruik komt ook later wel evenals het kloppend maken van de cijfers.  Door het plan mee te laten groeien met je activiteiten om een onderneming op te zetten ontstaat een wisselwerking tussen je activiteiten en het maken van het plan.  Op een gegeven moment zal je merken, dat aanpassingen van het plan nauwelijks nog nodig zijn.  Dat is het moment om je toe te leggen op het maken van je businessplan in detail.


Wie maakt het plan?
Er zijn startende ondernemers die het maken van het businessplan graag aan een accountant overlaten.
Dit heeft twee grote nadelen.  Een accountant kan nooit zo goed op de hoogte zijn van jouw business als jij zelf.  Hij zal zich hier dus in detail in moeten verdiepen.  Dit gaat dus veel geld kosten.
Het tweede nadeel is, dat je op enig moment een plan voorgeschoteld krijgt en dat hij aan jou moet uitleggen hoe dit plan in elkaar zit.  Je mist hierdoor de unieke kans je business goed te leren kennen.  Zelf doen is hier dus het credo.
Mocht je problemen hebben om de verschillende financiële overzichten aan te laten sluiten, dan kan je dit nog altijd aan een accountant vragen.
Een BBXApps app regelt dit eventueel ook voor jou.


Wat hoort er in het plan te staan?
Er zijn op het internet vele formats te vinden om een businessplan op te zetten.  Hierin vind je de opzet om te komen tot een plan.
Daarnaast is het verstandig om ook zelf na te denken wat erin hoort te staan en wat je zelf belangrijk vindt.
Voorkom dat er te veel details in komen te staan.  Hierdoor zal het plan veel te lang worden en daardoor slecht leesbaar.  Eventuele details kan je voor de geïnteresseerde lezer altijd als bijlage toevoegen.
Voor de zeer nabije toekomst is het misschien handig om de financiële overzichten per maand te maken.  Voor de verdere toekomst is dit niet nodig (de verdere toekomst is niet op een maand nauwkeurig te voorspellen).  Een overzicht per kwartaal zal hier volstaan.
Verder dienen in ieder geval in het plan argumenten opgenomen te zijn waarom de voorspelde omzet gehaald gaat worden en waar de kosten die hierbij horen vandaan komen.


Risico analyses.
Naast de onderwerpen die in de vorige paragraaf genoemd zijn is het ook raadzaam om een aantal risico analyses te maken (en in het plan op te nemen).
De twee meest voor de hand liggende analyses zijn:
-      Wat gebeurt er als de omzet later komt dan voorspeld?  Wat als dit 1 maand later is, wat als dit 2 maanden later is.  Welke invloed heeft dit op het benodigde kapitaal?
-      Wat gebeurt er als de voorspelde verkoopprijs door de markt niet geaccepteerd wordt, maar dat deze 5 % lager moet zijn.  Wat gebeurt er als deze prijs 10% lager is?  Welke invloed heeft dit op het benodigde kapitaal?
Door deze analyses vooraf door te rekenen krijg je een indruk waar de risico’s zitten en hoe groot deze zijn.
Natuurlijk zullen er ook een aantal analyses gemaakt moeten worden, die specifiek zijn voor de business.


Voor wie is het plan?
Als het plan helemaal uitgedacht is, opgeschreven en gecontroleerd (op taalfouten, op vormfouten enz.) is het belangrijk je eens af te vragen voor wie dit plan nou eigenlijk geschreven is.
Natuurlijk is dit in eerste instantie voor jezelf.  Het wordt je handvat voor de toekomst.
Maar of je dit zelfde plan ook aan de bank zou moeten geven kan je je afvragen.
Voor de bank is het belangrijk hoeveel geld je nodig hebt (als investeringslening? Krediet op de rekening courant?), wanneer en voor hoelang.
Daarnaast wil de bank ook weten of je aan je financiële verplichtingen kunt voldoen.  Tot slot wil de bank ook zekerheid dat als het mis gaat, dat er altijd voldoende verpandingen zijn zodat zij hun geld terugkrijgen.
Dit zal uit het plan af te lezen moeten zijn.
Voor informals (die risicokapitaal leveren) is een verpanding niet interessant. Zij weten dat ze risico lopen en weten hoe ze daar mee om moeten gaan.  Wel willen ze graag weten wat er gebeurt als je gaat opschalen.  Vooral of er voldoende meerwaarde gecreëerd wordt.
Omdat je bij deze geldverstrekkers maar één kans krijgt, is het misschien verstandig om het plan aan te passen aan de lezer.


De conclusies.
Het niet hebben van een plan geeft je volledige onzekerheid over de toekomst.  Als je niet weet waar je naartoe wilt, zal je ook nooit aankomen.
Het maken van een plan zal je meer inzicht geven in je business en hoe de verschillende zaken met elkaar verband houden.
Ook geeft dit meer helderheid over waar de grote risico’s zitten.  Je kan hier dus vroegtijdig rekening mee houden.
Tot slot geeft een goed businessplan je ingangen bij banken en verstrekkers van risicovermogen.

Hans Bertram

 


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu