Tips voor boekenonderzoek - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Tips voor boekenonderzoek

Gepubliceerd door in Overige ·

Tips voor een boekenonderzoek.Inleiding.
Het boekenonderzoek ( Due Diligence) wordt gedaan om inzicht te krijgen in een onderneming.
Vaak wordt dit gedaan voordat definitief besloten wordt in een onderneming deel te nemen of deze helemaal over te nemen.
De vraag is alleen wat ga je onderzoeken, hoe doe je zo’n onderzoek  en wat doe je met de resultaten?
Hier vindt U een aantal bruikbare tips, die U op weg kunnen helpen.


Tip 1.   Pas het onderzoek aan op de onderneming.
Als een Informal investor overweegt te investeren in een startende onderneming heeft het niet echt veel zin hiervoor een jurist, een accountant en een fiscalist in te huren.
De kosten van het onderzoek zouden dan wel eens hoger uit kunnen vallen dan de investering.
In zo’n geval is het verstandig veel zelf te doen en alleen als je er zelf niet uit komt, specialisten te vragen.  Kortom ook de kosten van het boekenonderzoek moeten in verhouding zijn met de te onderzoeken onderneming.


Tip 2 .   Pas op voor juridische valkuilen.
Ook bij hele kleine ondernemingen, waar weinig tijd en geld wordt uitgetrokken voor een boekenonderzoek, kan een juridische valkuil zitten.
Schadeclaims zijn hier een voorbeeld van.  Wordt de ondernemer aangesproken op gevolgschade van het leveren van een slecht product, dan kunnen de kosten erg hoog oplopen.  Als dan ook nog in de overeenkomst is opgenomen, dat de aandeelhouders hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, dan kan dit een erg dure investering worden.


Tip 3.   Gebruik een systematiek.
Vooraf een lijst maken met documenten die onderzocht moeten worden en eventueel aangeven hoe belangrijk deze documenten zijn geeft het onderzoek structuur.  Je kan dan bewust op zoek gaan naar dat wat je wil weten.

Tip 4.   Opdelen in fasen.
Vaak blijkt, dat een eerste onderzoek naast een aantal antwoorden ook veel vragen oproept.
Houdt er rekening mee, dat het onderzoek minimaal in twee fasen zal moeten plaats vinden.  Misschien is zelfs een derde ronde nodig.


Tip 5.   De ideale onderneming.
De ideale onderneming bestaat niet.  Er zullen dus altijd tekortkomingen gevonden worden.  De vraag is hier eerder hoeveel er ontbreekt  en hoe belangrijk is de ontbrekende informatie?

Tip 6.   Het interview.
Het is verstandig, in het boekenonderzoek ook een interview met de ondernemer(s) op te nemen.
In dit interview kan dan o.a. gekeken worden of de ondernemer op de hoogte is van belangrijke details (heeft hij/zij de zaak onder controle?).  Zijn de uitspraken van de ondernemer in lijn met wat in de boeken gevonden is?  Is dit niet het geval, dan vraagt dit extra aandacht.

Tip7 .   Wie heeft er gelijk?
Het gebeurt met enige regelmaat, dat uit het boekenonderzoek iets blijkt, waar de ondernemer het niet mee eens is.  Geef dan de ondernemer de ruimte om zijn standpunt nogmaals te beargumenteren.  Voorkom een strijd om het gelijk.  Het constateren, dat hier verschillende standpunten zijn is voldoende.

Tip8 .   Houd het kort en bondig.
Maak voor het doen van het boekenonderzoek een planning en kom deze ook na.  Meld vooraf aan wanneer er een conclusie is getrokken en laat de ondernemer deze conclusie ook weten.
Er is niets zo frustrerend voor een ondernemer dan aan het lijntje gehouden worden.  Houd het onderzoek in de tijd beperkt.

Tip9 .   Breng het nieuws snel.
Is naar aanleiding van het onderzoek een conclusie getrokken, laat dit de ondernemer dan direct weten.  Ook als het slecht nieuws is.  Dit is voor alle partijen het beste.
Zorg ervoor, dat de conclusie duidelijk is; laat geen ruimte voor discussie.
Het bericht: "we gaan niet investeren in deze onderneming"  is daarom beter dan  "we vinden de marges te laag en zullen daarom niet investeren".  De laatste uitspraak zou de ondernemer kunnen verleiden argumenten aan te dragen waarom de marges in de toekomst hoger zullen zijn.
Als dit echt zo is, zou dat uit het boekenonderzoek hebben moeten blijken !


Tip 10.  Benadruk de subjectiviteit.
Vooral als de uitkomst van het onderzoek negatief is, zal dit voor de ondernemer een teleurstelling zijn.
Het is goed te benadrukken, dat het onderzoek een subjectieve meting is.  De conclusie is daarom dus geldig voor de onderzoeker, maar een andere partij kan hier heel anders tegenaan kijken.


Hans Bertram


             Naar de applicatie "Boeklenonderzoek".Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu