De gecertificeerde startup - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De gecertificeerde startup

Gepubliceerd door in Overige ·
Tags: certificaatISOMVO9001140012600027001
 De gecertificeerde startup.

Wanneer laat je je onderneming certificeren voor welk certificaat?


Inleiding.
In de huidige  markt worden steeds meer keurmerken en certificaten gevraagd en/of geëist.
Globaal zijn deze in twee groepen in te delen.
1.   Eisen gesteld aan het product of de dienst.
2.   Eisen gesteld aan het leverende bedrijf.
Hier gaat het met name om de tweede groep.
De belangrijkste normen worden hier heel kort beschreven.  Daarnaast wordt een  suggestie gedaan hoe je hier als startende ondernemer mee om kunt te gaan.


Normen en certificaten.
Eén van de kenmerken van deze normen, die voor bedrijven gelden is, dat hierin eisen gesteld worden aan het bedrijf en de manier waarop dit gerund wordt.  Deze eisen, waaraan voldaan dient te worden zijn vastgelegd in normen die internationaal erkend zijn.  Als een bedrijf is ingericht en werkt volgens deze norm, kan het zich laten certificeren door een geaccrediteerde en erkende instantie. (de audit).
Voldoet het bedrijf volgens deze certificerende instantie aan deze norm, dan krijgt dit bedrijf  “het certificaat”.
Om dit certificaat te behouden dient het bedrijf regelmatig (1 x per jaar) door deze certificerende instantie beoordeeld te worden, of nog steeds aan de norm voldaan wordt.


Algemene normen.
Er zijn een aantal normen, die voor alle bedrijven toepasbaar kunnen zijn, zoals:

Deze norm stelt eisen aan het bedrijf om de kwaliteit zeker te stellen.  Niet alleen het maken en omgaan met producten, of het leveren van diensten dient aan eisen te voldoen.  Er worden ook eisen gesteld aan het management.  Belangrijkste kenmerken zijn, dat het bedrijf zeker dient te stellen, dat er continu verbetert wordt en dat de klanttevredenheid gemeten en verbeterd wordt.

Deze norm stelt eisen aan de bedrijfsvoering gericht op het milieu.
Het is een milieumanagementsysteem, dat ervoor moet zorgen, dat het bedrijf op een verantwoorde manier met haar omgeving omgaat.

MVO is al lang geen loze kreet meer.  Er zijn inmiddels internationaal erkende richtlijnen waaraan een bedrijf dient te voldoen voordat het zich volgens ISO 26000 kan laten certificeren.
In Nederland is deze norm beter bekend als MVO of de MVO ladder.
Grofweg dien een MVO bedrijf het ondernemen te richten op people, planet and profit.  Er dient dus een samenspel te zijn tussen het optimaliseren van de winst (profit), de minste schade aan de omgeving (planet) en dient rekening te houden met het belang van mensen (binnen en buiten het bedrijf) (people).

Deze norm legt eisen op aan het bedrijf met het oog op het beveiligen van informatie.  Dit geldt voor zowel informatie op papier als digitaal.
Het Information Security Management System (ISMS) dient dan de gestelde eisen te voldoen, waarmee de eigen informatie en de informatie van klanten en leveranciers beheers veiliggesteld wordt.  Dit houdt in, dat deze informatie alleen daar toegankelijk is, waar deze volgens de afspraken ook toegankelijk mag zijn.


Wat doe je hier als starter mee?
De markt vraagt steeds vaker van haar leveranciers dat zij volgens één of meerdere van deze normen is gecertificeerd.  Anders mag er niet geleverd worden.  Als starter heb je hier dan een probleem.  Het bedrijf klaar maken voor certificering vraag geld, tijd en (veel) energie.  Maar als starter is je eerste zorg het genereren van omzet.  Dit is (dus) een kip en ei verhaal.
Het is daarom van groot belang, dat je weet aan welke eisen je moet voldoen voordat je als leverancier erkent wordt.
Is er geen enkele klant te vinden, die wil afnemen van een bedrijf dat (nog) niet gecertificeerd is, dan heb je geen keus.  Je zal je moeten laten certificeren.
In alle andere gevallen is het sterk aan te bevelen zo snel mogelijk met de door de markt gevraagde certificaten te beginnen.
Bestudeer de bewuste norm en houdt met alles wat je doet rekening met deze eisen.
Door dit van het begin af aan te doen, zal het certificaat rijp maken in een later stadium minder tijd en geld kosten en ben je aan de werkmethoden gewend.


Hans Bertram


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu