Bepaal zelf hoe je krediet eruitziet - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bepaal zelf hoe je krediet eruitziet

Gepubliceerd door in Financiën ·
Tags: bankborgkredietverpandingrente
 


Bepaal zelf hoe je krediet eruitziet.
Bedenk goed welke verplichtingen je aangaat als je een kredietovereenkomst met de bank tekent.


Inleiding.
Het is in deze tijd niet eenvoudig om als ondernemer een krediet van de bank te krijgen.  Mocht dit toch lukken, dan ben je in eerste instantie natuurlijk erg blij en tevreden.  Nu kan je je volledig toeleggen op wat je eigenlijk wil, ondernemen.
Maar pas op.  Neem de tijd om het contract goed door te lezen en als je niet tevreden bent, schroom dan niet om dit te bespreken.


Algemene benadering van de bank.
Een bank kan aan ondernemingen verschillende kredieten verstrekken.
Risicoleningen worden door de bank NIET verstrekt.
Een bank zal er daarom altijd voor zorgen, dat het risico dat zij lopen praktisch nul is.  Hun motto; hoe meer zekerheden, hoe beter.
De bank zal ook een inschatting maken hoe groot het risico is, dat het mis gaat waardoor de onderneming haar verplichtingen niet kan nakomen.
Het inleveren van een solide ondernemingsplan kan hier helpen.


Soorten leningen.
De twee meest voorkomende kredieten, zijn een investeringskrediet en een krediet op de rekening courant.
Daarnaast zijn er nog vele verschillende kredieten, die hier niet verder zullen worden besproken.


Investeringskrediet.
Een investeringskrediet is (wat de naam al zegt) een krediet voor een investering.
Dit kan bijvoorbeeld de aanschaf van een machine zijn, maar ook bijvoorbeeld meubilair, een winkelinrichting enz.
Helaas krijg je nooit 100% van het te investeren bedrag.  Hoeveel dit wel is hangt sterk af van hoe goed deze zaken (tweedehands) te verkopen zijn.
Voor zeer courante zaken zal dit ca. 70% van de waarde zijn, maar voor een speciale machine zal dit dus aanzienlijk minder zijn.
Voor dit soort kredieten leen je geld, waarbij de rente en aflossingen vast staan.  Dit afbetalingsschema wordt bepaald door de waarde vermindering in de tijd van de zaak.  De bank wil altijd zeker zijn, dat als er verkocht moet gaan worden, dat de zaak meer opbrengt dan het dan nog openstaande bedrag.  In de kasstroom is af te lezen of de onderneming aan deze verplichting kan voldoen.


Krediet op de rekening courant.
Met deze lening wordt (een gedeelte van) het werkkapitaal gedekt.
Dit soort leningen kent meerdere eisen en verplichtingen.
In de praktijk kan maximaal een bepaald percentage van de openstaande facturen aan klanten geleend worden en een percentage van de waarde van de voorraden minus de “handelskrediteuren”.
Hoe hoog deze percentages zijn hangt sterk af van de reputatie van je klanten.
Zijn dit zeer betrouwbare bedrijven met een goede betalingsmoraal, dan kan je tot wel 70% van de openstaande factuurwaarde lenen.
Bij het percentage van de voorraden wordt vooral gekeken hoe goed deze voorraden te verkopen zijn als het met het bedrijf mis gaat.  Uiteraard hoe slechter verkoopbaar, hoe lager het percentage.
Daarnaast zal de bank aan dit krediet een maximum stellen.  
Meestal zal worden gevraagd om (meestal maandelijks) de openstaande facturen en voorraden te rapporteren.


De borg.
Bij al deze leningen zal de bank een borg vragen.  Dit is een “zekerheid” die door de bank opeisbaar is als het mis gaat.  Deze borg zal altijd aanzienlijk hoger zijn dan het openstaande krediet.
Voor een investeringskrediet zal de borg het investeringsgoed zijn.
Voor het krediet op de rekening courant zijn dit de openstaande facturen naar je klanten en de voorraden.
Tot zover is er niets mis.  Maar banken zouden geen banken zijn als ze niet ook nog proberen extra zekerheden in te bouwen.


Extra zekerheden uit de onderneming.
Vaak zullen banken proberen extra zekerheden te verkrijgen door ook bijvoorbeeld de inventaris als extra borg te vragen.  Ook kan dit bijvoorbeeld een machine zijn, die niet onder het krediet valt. Hierdoor wordt de kans voor de bank groter dat ze het volledige krediet terug krijgen als het mis gaat.
Voor jou als ondernemer maakt dit niet veel uit.  Als het mis gaat ben je gewoon je hele onderneming kwijt.


Persoonlijke borg.
Soms zal de bank ook aan de ondernemer persoonlijk een borg vragen.  Dit kan op de persoon zelf (in privé), maar ook op je huis.
Pas hiermee op, als het mis gaat loop je het risico dat je je huis kwijt raakt, of dat je over een hele lange periode bezig bent de schuld aan de bank af te betalen.  Probeer dit te voorkomen.


Andere borgen.
Er zijn ook mogelijkheden, om op een andere manier de bank extra zekerheden te geven.  
Het verpanden van aandelen (van je eigen onderneming of van een andere onderneming) behoort tot de mogelijkheden.
Ook kan iemand anders borg voor je staan, als deze voldoende middelen heeft.
Hiervoor hoeft hij/zij dan niets in te leveren.  Wel loopt hij/zij dan het risico.
Tot slot kunnen bepaalde banken onder voorwaarden een zgn. BMKB krediet verstrekken.  Hierbij staat onder voorwaarden de overheid garant voor een gedeelte van deze lening.
Voor detail zie hiervoor de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.


Onderhandelen.
Meestal zal je van de bank een kredietofferte krijgen, met alle voorwaarden en eisen.  Over veel van deze zaken is goed te onderhandelen.  Je hoeft het dus niet zomaar te accepteren.
Met goede argumenten noodzakelijke borg bespreekbaar.  Ook kan je voorstellen om een andere borg te vergeven dan die welke de bank voorstelt.
Ook het door de bank voorgestelde rente percentage is bespreekbaar.
Zorg er wel voor dat je voor deze gesprekken goed voorbereid bent.

Hans Bertram
 


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu