Kredietje scoren - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kredietje scoren

Gepubliceerd door in Financiën ·
Tags: KredietBanksolvabiliteitborg
 


Kredietje scoren.
Waar moet je rekening mee houden als je met de bank gaat praten?
 
Als je krediet aanvraagt bij de bank, moeten de accountmanager, de kredietbeoordelaar en de opperbeoordelaars heil zien in je plannen. De drie obstakels op weg naar je investering.


Obstakel 1. De accountmanager
Karakterschets:
Het visitekaartje van de bank. Hij werkt met targets. Failliete klanten komen op zijn conto. En ook op verliesposten wordt hij keihard afgerekend. De accountmanager wordt heen en weer geslingerd tussen de lust om te scoren en de angst voor verkeerde inschattingen.

Aanpak
Met de accountmanager heb je het eerste gesprek bij een bank. Hij doet de eerste screening. Ondanks zijn vlotte babbel zal je het met een charmeoffensief alleen niet redden. Het investeringsplan, de onderbouwing ervan en je persoonlijkheid zijn doorslaggevend in dit gesprek. De accountmanager probeert je wel als ondernemer in te schatten. Tevens scant hij je op eventuele toekomstige problemen. Hij vraagt door over de plannen, want hij moet alle vragen kunnen beantwoorden als hij de plannen straks voorlegt aan zijn collega's. Bereid je dus terdege voor en oefen desnoods je verkooppraatje eerst een paar keer.

Heeft de accountmanager een positief gevoel overgehouden aan het eerste gesprek, dan geeft hij al bijna toe aan zijn scoringsdrift. Voor alle zekerheid checkt hij echter of een collega-accountmanager het plan ook ziet zitten. Zo niet, dan kan je nog een keer op audiëntie. Verloopt dit gesprek goed, dan belandt de kredietaanvraag op het tweede bureau binnen de bank: dat van de kredietbeoordelaar.


Obstakel 2. De kredietbeoordelaars
Karakterschets
Cijfervreters. Je kan ze scharen onder het type ambtenaar. Als ze ook maar een overtreding van de regels ruiken, keuren ze de hele boel genadeloos af. De kredietbeoordelaar zweert bij het kredietbeleid van de bank. Als de cijfers niet in orde zijn, wordt het een moeilijk verhaal. De kredietbeoordelaar kan je investeringsplan namelijk afkeuren, zonder dat hij je ook maar gesproken heeft. Hemel en aarde zal de accountmanager dan moeten bewegen, wil hij het plan een tweede kans geven.

Aanpak
De kredietbeoordelaar baseert zijn oordeel op solvabiliteit, rentabiliteit en cashflow. Vooral de solvabiliteit (de verhouding van het eigen tot het vreemd vermogen) is van belang. Die geeft aan in hoeverre je bedrijf een buffervermogen heeft om eventuele verliezen op te vangen. Deze ratio is vooral van belang als een bedrijf wordt geliquideerd. Als een bedrijf normaal of goed draait, betaalt het de aflossingen namelijk uit de cashflow. Zorg dat je cijfers tot in de puntjes kloppen, anders kan je het wel vergeten.
Verder kijkt de kredietbeoordelaar naar een worst case scenario. De rentabiliteit en cashflow geven de winstgevendheid van het bedrijf weer en zeggen iets over de continuïteit van het bedrijf.

Ook zekerheden, de zaken die de bank in onderpand eist in ruil voor de kredieten, zijn van belang. Mocht het definitief fout gaan, dan kan en zal de bank de zekerheden verkopen om de kredieten mee af te lossen. De kredietbeoordelaar ziet graag dat je privé-zekerheden, zoals je huis of je beleggingsdepot, als onderpand geeft als blijk van betrokkenheid en vertrouwen. Denk hier dus vooraf goed over na.
Na overweging van alle cijfers en zekerheden geeft de kredietbeoordelaar rood, oranje of groen licht. Bij oranje licht mag of durft hij zelf niet de uiteindelijke beslissing te nemen. Het krediet gaat dan naar een volgend bureau; dat van de opperbeoordelaars.


Obstakel 3. De opperbeoordelaars
Karakterschets
De bobo's van de bank, zoals een directeur van een regio en een hoofd van een kredietafdeling.

Aanpak
Naast de risicovolle kredieten passeren ook hoge kredieten dit station. De directeuren en managers vormen een kredietcomité. In een besloten vergadering bepalen zij op basis van de stukken en ingewonnen informatie of het aangevraagde krediet wordt verleend. Zo'n besluit is vrijwel definitief. Daarna gaat de kredietaanvraag weer terug naar de accountmanager, met wie je opnieuw om de tafel kunt gaan zitten.

De onderhandelingsfase
Als je kredietaanvraag door de opperbeoordelaars is goedgekeurd, heb je de touwtjes in handen. Ga naar diverse banken voor de lening, zodat je meerdere rentetarieven kunt vergelijken. Bovendien is er altijd wel iets van het tarief af te praten. En kijk bijvoorbeeld ook naar de kosten van het betalingsverkeer. Na het onderhandelingsgesprek volgt de kredietverlening en kan je gaan investeren.


Informal investor
Komt je kredietaanvraag niet door de ballotagecommissie van de bank? Dan kan je je contact met de accountmanager nog aanwenden om je weg te vinden naar andere financieringsmogelijkheden. Elke bank heeft tegenwoordig een private banking-afdeling. Deze beheert het vermogen van rijke particulieren. Vaak zijn dat voormalige ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht. Deze rijke klanten zijn veelal geïnteresseerd in nieuwe initiatieven. Bij goede plannen investeren ze ook. En ze willen graag de kennis en ervaring die ze opgedaan hebben, gebruiken om bedrijven te adviseren.


Hans Bertram
 


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu