Verdienmodellen voor startups - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verdienmodellen voor startups

Gepubliceerd door in BusinessPlan ·
Tags: verdienmodelverkoopverhuurdienstverlenenabonnement
 


Verdienmodellen voor startups.
Er zijn veel verschillende soorten startups.  Weet waarmee je begint.


Veel mensen zijn het zich niet bewust met welk businessmodel ze te doen hebben.  Dit kan leiden tot grote teleurstellingen en veel ellende.  Het is daarom van groot belang dat je weet waar je aan begint.


Wat is een businessmodel?
Een businessmodel geeft aan hoe er nu en in de toekomst geld verdient wordt.  Deze modellen zijn op verschillende manieren in groepen op te delen.
De belangrijkste opdeling is die in verdienmodellen


Verkoop van producten.
Zo kennen we bijvoorbeeld bedrijven, die producten inkopen voor een bepaalde prijs en weer verkopen voor een hogere prijs. (handelsfirma’s, winkeliers enz.)
Hier wordt de winst bepaald door de verkoop van het aantal producten vermenigvuldigd met het verschil tussen verkoop- en inkoopprijs verminderd met de kosten.
In formule:
Qv = aantal verkochte producten
Pi =  inkoopprijs van het product
Pv=  verkoopprijs van het product
K =  alle kosten behalve de “inkoopwaarde van de verkoop”.

Winst = Qv(Pv-Pi) – K
Producten, die wel ingekocht zijn, maar niet verkocht kunnen worden behoren in deze formule bij de kosten.


Zuivere dienstverleners.
Een andere groep bedrijven zijn zuivere dienstverleners en verrichten arbeid (een dienst) voor een ander.  Dit gebeurd dan op basis van gewerkte uren.
Bij deze groep dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen het aantal gewerkte uren en het aantal declarabele uren.
De winst in deze groep wordt bepaald door het aantal gedeclareerde uren vermenigvuldigd met het uurtarief verminderd met alle kosten.
In formule:
U=  aantal gedeclareerde uren
Ut= uurtarief
K=  alle kosten

Winst = U*Ut – K
Het aantal te declareren uren is aanzienlijk kleiner dan het aantal gewerkte uren. (vaak ca. 70%)


Abonnement model.
Er zijn ook bedrijven, die abonnementen verkopen.  Hierbij zijn dan na verkoop van een abonnement de inkomsten voor een bepaalde tijd praktisch gegarandeerd.  Dit soort bedrijven kan bijvoorbeeld tijdschriften maken en verkopen, maar bijvoorbeeld ook IT bedrijven kunnen abonnementen aanbieden (bijvoorbeeld: online boekhoudprogramma’s, telefoon abonnementen enz.).
De winst wordt hier bepaald door het aantal abonnementen te vermenigvuldigen met de jaarprijs van dit abonnement verminderd met de kosten.
In formule:
Qa = aantal abonnementen
Pj  = prijs van een jaarabonnement
K   = alle kosten

Winst = Qa*Pj - K
Bij het opzetten van een prognose dient men ook rekening te houden dat er abonnementen worden opgezegd.  Dit wordt vaak vergeten.


Verhuur.
Tot slot zijn er bedrijven, die zaken verhuren en verdienen aan de huurpenningen.
Naast onroerend goed valt hier ook te denken aan roerende goederen zoals boedelbakken, (tuin)gereedschap, maar ook personeel.
De winst wordt hier bepaald door de huurtermijn te vermenigvuldigen met de huurprijs per termijneenheid verminderd met de kosten.
In formule:
Uh = aantal huurtermijnen (uren, maanden, jaren)
Pt =  prijs per huurtermijn (prijs per uur, maand of jaar)
K =  alle kosten

Winst = Uh*Pt – K
Denk hier ook aan de kosten van vervanging (machines slijten) en/of onderhoud.


De werkelijkheid.
In de dagelijkse praktijk bestaat een bedrijf meestal uit een mix van bovenstaande modellen.
Zo zal een kledingzaak in principe kleding inkopen en verkopen, maar soms zal er iets vermaakt of gerepareerd moeten worden (=dienstverlening).
Een dienstverlener zoals bijvoorbeeld een hoveniersbedrijf is in principe een dienstverlener, maar zal ook producten verkopen (planten, zaden enz.) en ook machines verhuren (grasmaaier, verticuteerder enz.)


Het zal duidelijk zijn, dat voor ieder soort bedrijf er nauwkeurig gekeken moet worden naar de aard van de activiteit.  Vervolgens zal voor iedere soort activiteit apart de inkomsten en winst berekend moeten worden.
De bovenstaande 4 modellen zijn niet de enige modellen.  Zo past bijvoorbeeld een trainingsinstituut hier niet goed in evenals bijvoorbeeld diensten op basis van no cure no pay of een productiebedrijf.
Bij alle modellen is het van groot belang te weten waarmee het geld verdient wordt en hoe dit geoptimaliseerd kan worden.


Hans Bertram


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu