Is de uitvoering belangrijk voor het succes van een startup? - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Is de uitvoering belangrijk voor het succes van een startup?

Gepubliceerd door in BusinessPlan ·
Tags: UitvoeringPersoneelMarketingStartup
 Is de uitvoering belangrijk om een startup succesvol te maken?

Is het succes afhankelijk van de uitvoering en zo ja in hoeverre?

Inleiding.
Dit is het zevende  artikel uit een reeks van 8 over de succesfactoren voor een startup.  In het artikel “Het ondernemers dilemma” is een overzicht gegeven van de 6 verschillende bepalende factoren.
In dit artikel wordt ingegaan op de uitvoering.
Is de uitvoering van je plannen alles bepalend voor het succes van je onderneming en welke facetten zijn belangrijk?


Wat vooraf ging.
In de vorige artikelen zijn een aantal aspecten beschreven, die van belang zijn om de slaagkans van een startup te vergroten.  Hier worden een aantal aspecten besproken van de uitvoering.
Het zal duidelijk zijn, dat als je alle voorgaande aspecten in ogenschouw genomen hebt en je doet er verder niets mee, dat dit de slaagkans niet zal vergroten.
Houd bij de uitvoering rekening met al deze aspecten en let op de details.


De medewerkers.
Je kan zelf je uiterste best doen om je bedrijf tot een succes te maken, maar als je medewerkers andere gedachten hebben kan het nog steeds afschuwelijk mis gaan.  Als medewerkers dingen doen, die niet gedaan mogen worden en zaken nalaten die persé gedaan moeten worden, loopt de onderneming gevaar.
Moet je dan op zoek naar “klonen” (mensen die in grote lijnen hetzelfde denken als jij)?   Dit lijk mij zeer onverstandig.  Belangrijk is, dat de medewerkers goed uitgerust zijn om hun taken naar behoren uit te voeren.  Daarnaast dienen ze loyaal te zijn.  Dit geldt voor zowel de DGA als de onderneming.
Mensen met verschillende karakters en inzichten kunnen de kans op fouten aanzienlijk verkleinen. Belangrijk is dan wel, dat er wederzijds vertrouwen is en dat men tot consensus komt.
Tot slot dient men zich voor iedere positie af te vragen of de behoefte aan de in te brengen expertise tijdelijk of permanent is.  Uiteraard dienen de arbeidscontracten hiermee in lijn te zijn.


De financiën.
De meeste ondernemers hebben maar weinig interesse in de financiën.   Dit geldt zeker ook voor startende ondernemers.
Aan de andere kant, geld is de brandstof voor iedere ondernemer.  Zonder geld kan je niet ondernemen.
Als je als ondernemer de financiële administratie uitbesteedt, ontslaat dat je niet van de verplichting hier toch van op de hoogte te blijven.
Zorg er in ieder geval voor, dat je begrijpt hoe de zaken van elkaar afhankelijk zijn.  Ook het maken van prognoses en de vergelijking met de realiteit moeten voor de ondernemer gesneden koek zijn.  Dit is de thermometer waarmee je van dag tot dag kan bepalen hoe het bedrijf er voor staat.
Als starter is het voor de korte termijn meestal voldoende om de kasstromen te begroten en bij te houden.  (Bedrijven gaan alleen failliet door een gebrek aan cash).  Laat je al je financiële transacties over één rekeningnummer lopen, dan heb je (gratis) de reële cashflow in handen.


De marktbenadering.
Eerst zal je het gezicht van je bedrijf in de markt moeten bepalen (naam, logo, kleur enz.).  Bedenk dat het erg veel meer geld gaat kosten als je dit in een later stadium wilt veranderen.
De omzet komt nooit vanzelf.  Je zal hier veel tijd en energie in moeten steken.
Daarom is het belangrijk, dat je vooraf bepaalt welke markt(en) je wilt bedienen.
Afhankelijk hiervan zijn dan de methoden te kiezen om deze markt te benaderen.  Hier is het niet alleen belangrijk welke kanalen je gaat gebruiken (social media, direct mailing, leaflets, billboards, radio / TV, cold calling, bezoek enz.), maar ook hoe deze middelen gaan worden ingezet.  
Het plaatje van het bedrijf in de markt moet kloppen.  Het imago, de gebruikte communicatie middelen, de taal enz. dienen goed op elkaar afgestemd te zijn en het moet je markt aan te spreken.
Als de omzet gaat komen, moet deze goed in de gaten gehouden worden.  Vooral vlak na de start kent het bedrijf hier niet al te veel flexibiliteit.
Dat houdt in, dat als de omzet achter blijft bij de prognose, dat dan de kosten niet volledig gedekt worden.  Het bedrijf loopt dan (financieel) leeg.
Aan de andere kant, als de omzet veel sneller stijgt dan de prognose, dan komt er een tekort aan werkkapitaal.  Ook dan loopt het bedrijf (financieel) leeg.


De leveranciers.
Alle crediteuren en in het bijzonder je leveranciers zijn mede bepalend voor het succes van de onderneming.
Parameters die hier belangrijk zijn, zijn kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, betalingstermijn, prijs en flexibiliteit.
Maak vooraf goede afspraken met je leveranciers over al deze aspecten.  Dat voorkomt, dat je later voor verrassingen komt te staan.
De goedkoopste leverancier hoeft lang niet altijd de beste te zijn.
Bekijk of er alternatieven zijn voor je leveranciers en overweeg om voor ieder product minimaal 2 leveranciers aan te houden.  Misschien niet direct, maar dan toch na enige tijd.
Is dit niet mogelijk, overweeg dan om dit zelf te gaan doen (anders kan deze leverancier je maken en breken).  De zgn. make or buy beslissing.


De alternatieven.
Houd je markt steeds scherp in de gaten en controleer met enige regelmaat wat je concurrenten doen. Zorg ervoor, dat het voor je klanten moeilijk is over te stappen naar andere leveranciers.  Dit kan op vele verschillende manieren.
Lever je bijvoorbeeld met enige regelmaat hetzelfde product in aantallen aan bepaalde klanten, dan kan je jaarcontracten afspreken.
Ook kan je ervoor zorgen, dat het voor je klanten duur wordt om over te stappen.  Het leveren van producten, die speciaal voor die klant gemaakt zijn, zijn niet eenvoudig in de markt te vinden.  Overstappen zal dan kosten met zich brengen.
Prijs (de goedkoopste) is natuurlijk ook een middel.  Bedenk wel, dat je concurrent dit middel ook in kan zetten.  Diegene, die de laagste kostprijs heeft en de langste financiële adem zal hier als winnaar uit de bus komen.  Meestal is dat niet het startende bedrijf.


De conclusies.
Een zorgvuldige voorbereiding zal de kansen op succes voor een startende onderneming aanzienlijk kunnen vergroten.
Een verkeerde uitvoering zal deze kansen weer doen verschrompelen.
Ook hier blijkt, dat het de details zijn, die uiteindelijk het succes bepalen.
Na het systematisch voorbereiden is een pragmatische aanpak bij de uitvoering onontbeerlijk.  Zeker in de startfase zijn komende situaties nauwelijks te voorspellen en zal je met de plannen en voorbereidingen in het achterhoofd moeten handelen naar bevinden.

Hans Bertram
 

Deze totale reeks bestaat uit 8 blogs:


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu