Bepaalt het geld het succes van een startup? - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bepaalt het geld het succes van een startup?

Gepubliceerd door in BusinessPlan ·
Tags: GeldStartuprisicovermogenbankinformal
 
In hoeverre bepaalt het geld het succes van de startup?


Is het geld echt dé alles bepalende factor om met een startup succes te hebben?


Inleiding.
Dit is het vierde  artikel uit een reeks van 8 over de succesfactoren voor een startup.  In het artikel “Het ondernemers dilemma” is een overzicht gegeven van de 6 verschillende bepalende factoren. In dit artikel wordt ingegaan op de invloed dat het geld kan hebben op het slagen van een onderneming.
Geld is de brandstof voor iedere onderneming.  Te weinig geld en de onderneming komt niet vooruit; te veel geld en de onderneming verzuipt (de motor slaat af).


De verschillende soorten geld.
Geld is geld wordt regelmatig gezegd, maar voor ondernemingen geldt dit zeker niet. Er is een groot verschil tussen de verschillende gelden die de onderneming binnen krijgt. Voordat je begint heb je al een bepaalde hoeveelheid geld nodig.  Dit zal in eerste instantie door de ondernemer(s) zelf moeten worden opgebracht.  Verder zal er hopelijk een krediet van een bank verkregen kunnen worden.
Tot slot kan er ook nog risico vermogen worden aangetrokken.  Dit kan komen van bijvoorbeeld één of meerdere business angels (informals), participatiemaatschappijen of venture capitalists.
In bepaalde situaties kunnen subsidies worden verkregen.
Natuurlijk zal er ook geld binnenkomen van klanten (de omzet).


Het eigen geld.
Als je start als ondernemer neem je veel risico’s.  Je stopt een hoop tijd en energie in iets, waarvan je vooraf niet zeker weet of het echt gaat lukken.
En dan zal het eerste geld dat je nodig hebt ook nog uit je eigen zak moeten komen.  Hoeveel geld dit zou moeten zijn is een open vraag.
Stop je te weinig van je eigen geld in je onderneming, dan zullen andere geldverstrekkers zich afvragen waarom je zelf niet meer hebt geïnvesteerd.  Heb je zelf te weinig vertrouwen dat het een succes gaat worden?
Stop je er te veel van je eigen geld in, dan zal je privé in de financiële problemen komen.


Geld van de bank.
De bank verstrekt in principe geen risicovermogen. Gelden die je van de bank kan verwachten zijn altijd leningen.
De twee meest voorkomende leningen zijn:
1.   Investeringslening.
2.   Lening op de rekening courant.
Aan beide leningen zijn een (groot) aantal voorwaarden verbonden.  Je kan vooraf zelf bepalen of je een kans maakt bij de bank of niet.
Zorg ervoor, dat voordat je bij een bank gaat praten, dat je goed voorbereid bent.  Neem in ieder geval een businessplan mee, dat voor de bank is aangepast.
Uit dit plan zal moeten blijken, dat je aan de voorwaarden die de bank stelt aan de lening kunt voldoen.


De investeringslening.
Ga je een investeringslening aanvragen bij de bank, dan wil de bank in detail weten welke investering je gaat doen (aanschaf machines, meubilair, patent, enz).
Daarnaast zal er altijd een te betalen rente worden afgesproken en een betalings- of aflossingsschema.  Uit het ondernemingsplan zal moeten blijken, dat je aan deze financiële verplichtingen (ruimschoots) kan voldoen.
De bank zal het investeringsgoed als onderpand (borg) willen hebben.  
Deze borg zal goed verkoopbaar moeten zijn. (een speciale machine zal niemand willen hebben en is dus moeilijker te financieren).
Gaat het tijdens het traject ergens mis, dan kan de bank dit investeringsgoed te gelde maken.  Daarom zal de waarde van dit investeringsgoed ten alle tijden (aanzienlijk) meer waard moeten zijn dan de dan openstaande verplichting aan de bank.  Ook dit zou uit het plan moeten blijken.


Lening op de rekening courant.
Een lening op de rekening courant is eigenlijk een (gedeeltelijke) financiering van het werkkapitaal.
Deze lening heeft altijd een maximum en zal verder gebonden zijn aan bijvoorbeeld de debiteurenstand en de hoogte van de (betaalde) voorraden.
Een veel voorkomende formule is een financiering tot 50% van de waarde van de voorraden en 70% van de openstaande debiteuren. Deze waarden hangen af van de verkoopbaarheid van de voorraden en de betrouwbaarheid van de debiteuren.
Deze lening wordt uitsluitend verstrekt als er voldoende vertrouwen is in de ondernemer en in zijn/haar plan.


Geld van informals en participatiemaatschappijen.
Deze partijen leveren risicokapitaal.  In ruil hiervoor wordt geen borg gevraagd, maar een gedeelte van de aandelen.
Hier spelen andere factoren de hoofdrol.
Er zal voldoende vertrouwen moeten zijn in de ondernemer en het plan.  Uit het plan zal moeten blijken, dat er in de toekomst meerwaarde wordt gecreëerd.
Ook dit zal weer uit het plan moeten blijken.  Het is af te raden om hier op één of andere manier de waarde van de onderneming te berekenen.  Dan zullen er discussies ontstaan over de gebruikte methode.  Een (sterk) groeiende vrije kasstroom is hier toereikend.  Dit zal uit het plan moeten blijken.
Hoeveel aandelen er voor het benodigde bedrag verkocht zullen worden is een kwestie van onderhandelen.
Een gedeelte van het risicokapitaal kan ook als achtergestelde lening worden verstrekt. (achterstelling bij de bank).  Hiervoor wordt dan een rente % afgesproken en een afbetalingsregeling. Deze lening kan eventueel converteerbaar gemaakt worden.  In afgesproken gevallen zal deze lening dan omgezet worden in aandelen.


Overige bronnen.
In Nederland zijn er een groot aantal mogelijkheden om subsidies te verkrijgen.
De bekendste is de S&O afdrachtvermindering, waarbij een aftrekpost op de loonheffing wordt verkregen voor het doen van “speur en ontwikkelingswerk”.
Voor de details is het verstandig de website van de belastingdienst te raadplegen.
Daarnaast zijn er een groot aantal andere mogelijkheden.  Informatie hierover is op de website van de belastingdienst te vinden.


De conclusies.
De verschillende gelden, die nodig zijn om je onderneming op te zetten hebben een verschillend karakter.  Uit het ondernemingsplan zal blijken welk bedrag op welke manier kan worden afgedekt.  
Begin met het vermogen, dat je zelf inbrengt (eventueel samen met familie en/of vrienden), vervolgens bereken je welk bedrag bancair te financieren is.  Wat overblijft zal extra risicovermogen zijn en zal van informals en/of participatiepartijen moeten komen.
Voor het aantrekken van kapitaal krijg je bij partijen maar 1 kans.  Zorg er dus voor dat je goed voorbereidt bent en dat er een voor de geldverstrekker aangepast plan is.
Heb je je zaken goed op orde, dan zal het geld niet de bottleneck zijn voor je onderneming.

Hans Bertram

 


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu