Financiering van de startende onderneming. - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Financiering van de startende onderneming.

Gepubliceerd door in Financiën ·
Tags: Financieringbusinessplanrisicovermogebvreemdvermogen


Financieringsvormen voor startups.


Inleiding.

Startende ondernemingen, of dit nu in de vorm van een b.v.,  vof of eenmanszaak is, of als ZZP'er, hebben voor de opstart een zeker startkapitaal nodig.  
Daarnaast is er geld nodig voor de eerste inkopen, om de eerste maanden door te komen, adverteren enz.


BusinessPlan.
Het is dan ook verstandig een gedegen businessplan te maken, waarin alle kosten en baten op een rijtje staan en waarin deze kosten en baten ook goed onderbouwd zijn.  De ervaring leert, dat de inkomsten altijd te optimistisch worden ingeschat, terwijl de uitgaven meestal te laag zijn ingeschat.  Houd hier met het maken van het plan rekening mee.
Naast de tekst bestaat het businessPlan ten minste uit een resultatenrekening, Ultimo balansen en een kasstroom prognose.

Hulp nodig?  Kijk hier eens.

Wat is nodig?
Het is iets te simpel om eenvoudig uit de kasstroomprognose af te leiden wat de liquiditeitsbehoefte is.  Beter is het om hier een range aan te geven, waarbij in het slechtste geval een maximale behoefte aan geld is af te lezen.  Houd hier ook rekening met verplichte betalingen in de tijd (belastingen, pensioenen, salarissen enz.).  Het zou best kunnen, dat een aantal van deze betalingen tegelijkertijd komen.  Is dit op een moment, dat er toch al een maximale behoefte is aan geld, dan maakt dit de situatie alleen maar erger.
Door rekening te houden met verschillende scenario’s en het moment van uitgave en inkomsten, is aan te geven hoeveel geld maximaal nodig is en voor hoe lang.

Moeite om de cijfers op een rijtje te krijgen?  Hier is hulp.

Waar komt het geld vandaan?
Eigen geld.
In eerste instantie zal de ondernemer zelf het geld zo veel als mogelijk is bij elkaar moeten brengen.  Doet hij/zij dit niet, dan zal iedere andere geldschieter zich afvragen waarom de ondernemer dit niet doet en wel van hem/haar vraagt dit te doen.

Familie & vrienden.
De tweede bron wordt vaak aangeduid als de 3 F’en (Family Friends and Fools).  Hier is over het algemeen het vertrouwen in de ondernemer groot, maar de toegevoegde waarde vaak maar gering.  Om te voor komen dat er in de toekomst problemen ontstaan, is het raadzaam om zakelijke afspraken te maken en deze ook vast te leggen in bijvoorbeeld een leningsovereenkomst met een zakelijke rente.

Business Angels.
Business Angels of Informal Investors zijn meestal (ex) ondernemers, die hun geld verdiend hebben met ondernemer.  In ruil voor het in te brengen geld (vaak gedeeltelijk als eigen vermogen en gedeeltelijk als achtergestelde lening) wordt een minderheidsbelang gevraagd.
Hier is een persoonlijke click het belangrijkste om tot een succesvolle samenwerking te komen. Belangrijk is daarom om van het begin af aan open kaart te spelen (geen verborgen agenda), maar dit ook van de Business Angel te eisen.  Doe geen toezeggingen, die U niet waar kunt maken en maak de zaak niet mooier dan hij is.

Bank.
Wat U van de bank kunt lenen is in principe uit te rekenen.  Een bank mag geen risicovermogen verstrekken.  Er moeten dus altijd voldoende zekerheden tegen overstaan.  Dit kan onroerend goed zijn  (hypothecaire lening) een lening op investeringsgoederen, maar ook een rekening courant krediet (bijvoorbeeld 50% van de voorraadwaarde en 70% van de debiteuren).
De bank verstrekt vreemd vermogen, waar voldoende zekerheden tegenover dienen te staan.  Er kan dus geen krediet verstrekt worden op basis van een prognose.

Overige.
Naast de hierboven genoemde bronnen zijn er nog verschillende instituten (participatiemaatschappijen, Venture Capitalists enz.) die geld verstrekken aan ondernemingen in bepaalde fasen van de onderneming en onder bepaalde voorwaarden.


Hans Bertram
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu