Het ondernemers dilemma - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het ondernemers dilemma

Gepubliceerd door in BusinessPlan ·
Tags: DelimmaOndernemengeldideebusinessplantiming
 


Het ondernemers dilemma.
Waarom heeft de ene startup succes en de andere niet?


Inleiding.
Het zal inmiddels iedereen bekend zijn, dat de kans dat een startup een echt succes wordt erg klein is. Men spreekt hier van ongeveer 10%.  Daarnaast is er nog ca. 15% kans dat een startup zich net staande kan houden.  Het overgrote deel (ca. 75%) wordt vroegtijdig gestaakt, verkocht of gaat failliet.
Eigenlijk is dit een treurig resultaat en de vraag is dan ook of dit niet beter kan.
Hiervoor is een analyse gemaakt van de startups, die tot deze 75% behoorden (de uitvallers) met de vraag: Waarom ging het mis?
In dit artikel worden 6 factoren belicht, waarbij met name aandacht gegeven wordt aan het dilemma. In latere artikelen zullen de verschillende factoren uitgebreider aan bod komen.
De totale reeks bestaat uit 8 artikelen.


De praktijk.
Het blijkt uit de praktijk, dat er een beperkt aantal redenen zijn aan te geven waarom een startend bedrijf geen succes wordt.  Achteraf is deze analyse natuurlijk eenvoudig te maken.  Het is aan de ondernemer vooraf hier de juiste beslissingen te nemen.   De belangrijkste factoren, die het succes bepalen zijn:
1.   Het idee
2.   Het plan
3.   Het geld
4.   De vent
5.   De timimg
6.   De uitvoering
Als voor één van deze factoren een verkeerde keus gemaakt wordt, is de kans dat het mis gaat aanzienlijk.


Het idee.
Voor een aantal startende ondernemers is dit de drijfveer om een eigen bedrijf te beginnen.  Deze groep heeft (dat denken ze althans) een geweldig idee, waar de wereld op zit te wachten. Er is nog niemand die dit doet of heeft, er zijn geen concurrenten.  De zwartkijkers zeggen dan: “Als er geen markt is, is het ook niet verkoopbaar”.  Aan de andere kant heeft er nooit iemand om een kleuren TV gevraagd.  Toen die er één keer was wilde iedereen er minstens één hebben.
Wat de juiste beslissing is weet je pas achteraf.


Het plan.
Er zijn succesvolle ondernemers, die nooit een plan gemaakt hebben.  De gemaakte plannen komen ook nooit uit.  Waarom zou je dan een plan maken?
Aan de andere kant; Als je niet weet waar je naartoe wilt, zal je ook nooit aankomen.  Een plan is geen beschrijving van de toekomst, het is een methode om je business te leren kennen en om vroegtijdig te kunnen bepalen wat je in bepaalde situaties moet doen.
Het nut van een goed ondernemingsplan blijkt pas achteraf.


Het geld.
Het geld (de brandstof voor iedere onderneming) is van vitaal belang.  Veel ondernemers denken dat het vinden van risico kapitaal de meest bepalende stap is.  In de praktijk blijkt, dat dit eerder een resultaat is van de andere factoren.  Als alle andere factoren goed doordacht en beschreven zijn, is het vinden van risico kapitaal meestal geen probleem.


De vent.
Deze vent komt van het gezegde: “Eerst de vent, dan de tent”. Dit wil zeggen dat de eigenschappen van de ondernemer (dit kan dus evengoed een vrouw zijn) alles bepalend zijn.  Een mens kan veel verkeerd doen, waardoor de onderneming ten onder gaat.  Aan de andere kant is zeker in de beginfase de ondernemer een zwaar wegende factor, die op de juiste momenten de juiste beslissingen moet nemen.
Vraag is, “Wat is de juiste beslissing?”.


De timing.
Last but not least.  De meeste startups gaan de mist in doordat er op de verkeerde tijd de verkeerde dingen worden gedaan.
Als je als eerste de markt betreedt, is er erg weinig vraag en veel onbekend.  Dit levert dus een extra risico op.  Misschien is er wel helemaal geen markt.
Als je te lang wacht zullen er veel andere aanbieders zijn, waardoor de prijs minder aantrekkelijk wordt.
Wat de juiste tijd is om toe te treden weet je pas achteraf.


De uitvoering.
Ook als al het voorgaande goed geregeld is en er op de juiste momenten de juiste beslissingen genomen zijn, kan het nog mis gaan.  Het succes zit hier echt in de details.  Een iets te hoge prijs levert te weinig omzet op.  Een iets te lage prijs levert te weinig marge op.  In beide gevallen zullen de vaste kosten niet volledig gedekt kunnen worden en wordt er verlies geleden.  Hoe bepaal je wat “te hoog” of “te laag” is zonder goed plan?


Slotwoord.
Uit bovenstaande blijkt, dat voor alle succesfactoren er een “ondernemers dilemma” is.  De stuurlui aan de wal zullen je achtervolgen als het mis gaat en benijden (jij hebt makkelijk praten, het gaat je voor de wind) als het goed gaat.
Jij (en ik) weten, dat het verduiveld moeilijk is een startup tot een succes te maken en dat dit alleen maar lukt door (gecalculeerde) risico’s te nemen die anderen niet durven nemen.

Hans BertramDeze totale reeks bestaat uit 8 blogs:


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu