Bepaalt het idee het succes van een startup? - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bepaalt het idee het succes van een startup?

Gepubliceerd door in BusinessPlan ·
Tags: businessplansuccesidee
 


Bepaalt het idee het succes van een startup?
Welke en hoeveel invloed heeft het idee op het slagen van een startende onderneming?


Inleiding.
Dit is het tweede  artikel uit een reeks van 8 over de succesfactoren voor een startup.  In het artikel “Het ondernemers dilemma” is een overzicht gegeven van de 6 verschillende bepalende factoren. In dit artikel wordt ingegaan op de invloed dat het idee kan hebben op het slagen van een onderneming.
Vragen die beantwoord moeten worden voordat je echt gaat beginnen.  (Anders gaat het misschien veel geld kosten en moet je later als nog besluiten ermee op te houden).


Het prille begin.
De meeste startende ondernemingen zijn begonnen met een idee.
Natuurlijk zijn er ook ondernemingen, die als start de wens hadden om te ondernemen.  Ook dit zou je een idee kunnen noemen.
De meeste ideeën worden echter geboren uit een wens een ideaal (gedeeltelijk) te  verwezenlijken. De meest bekende idealen zijn:  De wereld groener maken,  de medemens willen helpen,  beter omgaan met energie enz.
Uit deze idealen zijn een groot aantal business ideeën te destilleren.
Vaak wordt naast het verwezenlijken van een ideaal ook gezocht naar iets dat bij de startende ondernemer past.
Zo zal iemand met als ideaal het helpen van andere mensen en een sterke technische en creatieve inslag zich kunnen werpen op het ontwerpen en maken van speciaal bestek voor gehandicapten.
Een tweede voorbeeld is iemand die de wereld graag groener wil maken door herbruikbare verpakkingen te gaan ontwikkelen en maken.


Uniek en origineel.
Als het idee, dat gebruikt wordt als basis om een onderneming op te zetten echt uniek en origineel is, zou het misschien gepatenteerd kunnen worden.
Hier is een keuze te maken uit vele verschillende vormen.  Ook moet je je afvragen of het patent Europees, Nederlands of misschien wel wereldwijd aangevraagd moet worden.  Deze patenten gaan serieus geld kosten.
Voordat je dit traject ingaat is een antwoord op de vraag wat je gaat doen als iemand het patent schendt essentieel.  Ook dit kan aanzienlijke bedragen gaan kosten.
Misschien is het verstandiger het idee (gewoon) geheim te houden.
Tot slot zou je ook nog kunnen overwegen om het idee te verkopen i.p.v. hier iets mee te gaan doen.
Is het idee niet uniek (zijn er al meerdere leveranciers voor), dan zal gezocht moeten worden naar de Unique Selling Points.  Zijn deze er niet, dan is er voor potentiele klanten geen enkele rede bij jou te kopen en is er (dus) geen business.


Is het maakbaar / uitvoerbaar?
Het begint natuurlijk allemaal met een idee, maar de volgende vraag is of het ook echt te maken of uitvoerbaar is. Je zal niet de eerste startende ondernemer zijn, die een idee heeft, dat niet uitvoerbaar is.  Praat er eens over met objectieve mensen, die er verstand van hebben en vraag naar hun mening.
Zeggen zij, dat het niet uitvoerbaar is, wil dit nog niet zeggen dat je er niet mee door moet gaan. Wel is dit een rede om hier nog eens goed over na te denken.


Is het schaalbaar?
De volgende vraag die beantwoord moet worden is of het schaalbaar is en wat er gebeurt als opgeschaald wordt.
Eén product maken blijkt iets heel anders te zijn dan 10 of 100 of misschien wel 10.000.  Wat gebeurt er dan met de inkoopkosten, de productiekosten enz.
Ook dienstverleners dienen deze vraag te beantwoorden.  Eén keer een dienst verlenen is heel anders dan dit regelmatig doen.  Kunnen meerdere diensten gelijktijdig geleverd worden?  Zijn er extra hulpmiddelen nodig om de dienst op grotere schaal te leveren?
De vraag die hier vooral beantwoord dient te worden is of bij het opschalen de winst zal toenemen. Is dit niet zo, dan geeft opschalen alleen maar extra risico’s.


Wat zijn de alternatieven?
Naast dat er soms directe concurrenten zijn (als het product of de dienst niet uniek is) zijn er meestal voor de klant wel alternatieven.  Denk hier niet te licht over, doe hier uitgebreid onderzoek naar.  Er zijn vele voorbeelden bekend, waarbij de onderneming mislukt, doordat er een veel beter alternatief is.
Het product of de dienst dient een duidelijk en aan de klant te verklaren voordeel te hebben.  Houd er daarbij rekening mee, dat een klant bereid is te betalen voor iets dat hij echt nodig heeft.  Iets dat leuk is (nice to have) om te hebben, wordt wel geaccepteerd, maar daar wordt niet voor betaald.
Het meest vergeten alternatief is “het eenvoudig niet doen of hebben”.
Een voorbeeld hiervan is het reservewiel in een auto.  Een alternatief voor dit wiel moet ook opboksen tegen een spuitbus, die in plaats van het reservewiel meegeleverd wordt.
De meeste dienstverleners moeten serieus rekening houden met het alternatief, dat hun potentiele klanten het zelf doen.
Zolang de potentiele klant de kennis heeft en uren over om de administratie te doen, zullen administratiekantoren hier weinig kans maken.


Is het economisch aantrekkelijk?
Meestal dient een idee voor de koper ook economisch aantrekkelijk te zijn.  M.a.w. als er goedkopere alternatieven zijn, die even goed zijn (must have’s) dan zal de potentiele koper daarvoor kiezen.  Er dient dus een duidelijk en goed uitlegbare rede te zijn om het product of de dienst af te nemen. Uiteindelijk zal de afnemer hier financieel voordeel uit moeten halen.
Argumenten als: “het is toch hartstikke mooi” of “wie wil dit nou niet hebben” zijn voor de startende ondernemer misschien waar, maar daarmee zal je weinig klanten trekken.


De conclusies.
Uit bovenstaande blijkt, dat als je een goed idee hebt, het onverstandig is meteen maar te beginnen met ondernemen (en geld uitgeven).  Vooraf een aantal zaken uitzoeken en overdenken (en misschien met anderen bespreken) kan veel ellende voorkomen en zal de kans op succes aanzienlijk vergroten.
Als bovenstaande zaken allemaal positief uitvallen, zal het goede idee een wezenlijke bijdrage leveren tot het succes van de onderneming.
Worden bovenstaande aandachtspunten niet doordacht, dan zal de kans op succes bijzonder klein zijn (en berust dan uitsluitend op geluk).


Hans Bertram

Deze totale reeks bestaat uit 8 blogs:
 


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu