Opzetten Business plan - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Opzetten Business plan

Gepubliceerd door in BusinessPlan ·

Opzetten van een BusinessPlan.

Inleiding.
Het opzetten van een business plan lijkt in eerste instantie erg complex.  Bij nadere beschouwing blijkt er op het internet een ruim aanbod aan sjablonen te vinden.  Deze zijn over het algemeen goed bruikbaar en geven een eerste handreiking.  In dit artikel zal daarom niet ingegaan worden op de algemene opzet van het plan.
Mocht je niets beters kunnen vinden, dan geeft deze link je een basis.


In dit artikel wordt met name ingegaan op de inhoud.


Tijdpad.                                            
     
Er is geen éénduidige periode op te geven, die in het business plan beschreven moet worden.

De periode, die beschreven wordt hangt af van het soort business en de ontwikkelingen in de tijd.
Als stelregel kan wel aangegeven worden dat een zodanige periode beschreven moet worden, dat er aan het einde winst gemaakt wordt.
De nauwkeurigheid (beschrijving per kwartaal, maand, week) hangt af van de nauwkeurigheid waarmee de verschillende gegevens bepaald kunnen worden.
Zo heeft het geen zin om een cijfermatig overzicht te geven per week over een periode van 3 jaren.  Het is zeer onwaarschijnlijk, dat je nu al weet hoe bijvoorbeeld de omzet er over 3 jaar in een bepaalde week uit gaat zien.
Uiteindelijk zal het plan in verschillende periodes een verschillende nauwkeurigheid kennen.
Zo is het verstandig, om bijvoorbeeld de eerste 3 maanden een overzicht per week te geven, daarna bijvoorbeeld een overzicht per maand de daarop volgende 9 maanden. (hiermee is dan het eerste jaar beschreven).  De volgende twee (of meer) jaren kunnen dan per kwartaal beschreven worden.


De tekst.                                                

De teksten van het business plan dienen kort te zijn en helder.  Veel vaktermen, lange zinnen en wollige taal maken het geheel slecht leesbaar.
Daarnaast is het belangrijk, dat er uit de tekst enthousiasme en overtuiging te lezen is.  Ook dient het business plan consistent te zijn.  Dit wil zeggen, dat de verschillende stukken tekst, maar ook de tekst met de cijfers met elkaar in overeenstemming moeten zijn.  Als er tegenspraken in het plan zitten, maken dit het geheel ongeloofwaardig.
Het is goed ook enige tijd aan het uiterlijk te besteden.  Zorg ervoor, dat je altijd in hetzelfde lettertype werkt.  Als een nieuw hoofdstuk begint met een kop in vette letters, doe dit dan ook overal.  Zorg ervoor dat de verschillende stukken tekst niet te lang worden.  Mocht U meer woorden nodig hebben dan ca. 20 regels, overweeg dan het geheel op te splitsen in meerdere hoofdstukken of neem de details op in een bijlage.
Een plaatje en/of tekening maken het geheel luchtiger en daardoor beter leesbaar.


De cijfers.                                               

Ieder goed business plan bestaat uit een tekst en uit een zgn. cijfermatige onderbouwing.
De cijfers dienen er dus voor om de tekst te verklaren.
Hoe deze opbouw er gedetailleerd uit moet zien, hangt af van de situatie. (zie hiervoor ook "Tijdpad").
Het cijfermateriaal dient minimaal uit 3 delen te bestaan t.w.:

a) De winst- en verliesrekening.
Deze resultatenrekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven in de tijd.       Hieruit is dus af te leiden of er winst of verlies gemaakt wordt. De kale cijfers zullen niet genoeg zijn.  U dient ook aan te geven hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen.

b) Balansen.
Deze opstellingen geven de situatie op een bepaald moment aan.  Er wordt dan een opsomming gegeven van de bezittingen en schulden.  Met name banken kunnen hieruit afleiden hoeveel zekerheden vergeven kunnen worden (verpanding van de bezittingen) om krediet te kunnen verstrekken.  
Houd er rekening mee, dat de bank altijd (zeer) veel meer zekerheden wil, dan het krediet dat ze verstrekken.

c) Kasstromen.
Deze liquiditeitsprognoses geven een overzicht van de inkomende en uitgaande gelden.   Hieruit is dus af te lezen hoeveel geld nodig is, wanneer en voor hoelang.

Voor verschillende partijen is het van belang, dat de verschillende overzichten zoals hierboven gemeld op elkaar aansluiten. (Ze moeten met elkaar kloppen).  Mocht U hier moeite mee hebben, vraag dan in het laatste stadium aan een deskundige (accountant) om hiernaar te kijken.Voor wie?                                          

Het is goed dat je je afvraagt voor wie dit plan nou eigenlijk gemaakt wordt.  Als je daar over nadenkt zal je er snel achter komen, dat het in eerste instantie voor jezelf is.
Door het maken van het plan dwing je jezelf gestructureerd en kritisch naar je business te kijken.  Het zal niet de eerste keer zijn, dat bij het maken van een plan blijkt dat extra onderzoek nodig is, dat het eerste idee toch niet haalbaar blijkt enz.  Dit is dan ook één van de belangrijkste redenen, dat je het maken van dit plan niet kunt uitbesteden.
Het zal blijken, dat in een later stadium, als de business up and running is, het plan erg nuttig kan zijn bij calamiteiten.  Vaak hoef je dan het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar kan je het gewoon opzoeken in het plan.  Hierdoor zal je in dit soort situaties sneller en betere beslissingen nemen.

Als je het plan aan een geldschieter geeft (Business Angel en/of bank) bedenk dan vooraf wat deze mensen in dit plan willen zien.  Pas het plan aan aan de lezer. (laat dingen weg, die voor hem minder belangrijk zijn, andere hoofdstukken moeten misschien uitgebreid worden).  Soms is het zelfs beter het plan volledig opnieuw te schrijven.  Natuurlijk is dit veel werk, maar bedenk dat je bij dit soort mensen maar één kans krijgt.  Goed om dus alles uit de kast te halen.


Hans Bertram
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu