Waarom startups meerwaarde moeten creëren - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Waarom startups meerwaarde moeten creëren

Gepubliceerd door in Financiën ·
Tags: Meerwaarderisicovermogenstartuprendement
 

Waarom startups meerwaarde moeten creëren.
Wordt in een startup met risicovermogen geïnvesteerd, dan moet het bedrijf in de toekomst (veel) meer waard worden.


Inleiding.
Wat veel ondernemers niet beseffen is dat investeerders, die in ondernemingen investeren op zoek zijn naar meerwaarde.
Het kapitaal, dat verstrekt wordt is praktisch altijd risico vermogen.
Dit houdt in, dat er geen gegarandeerd rendement is en als het mis gaat, is de investeerder zijn inleg kwijt.
Vaak worden tegen het inbrengen van kapitaal aandelen geleverd.


Rendement op kapitaal.                                  
Het is een gegeven, dat als men kapitaal levert (als investering, als inleg op een spaarrekening of tegen aandelen, obligaties enz.) de opbrengst omgekeerd evenredig is met het risico.
Hoe groter het risico, hoe hoger het rendement.  Dit is ook logisch.  Heeft men bijvoorbeeld
€ 100.000,= op een spaarrekening staan, dan zal dit misschien 2,5% per jaar opleveren
(€ 2.500,= per jaar).
Koopt men voor dit zelfde bedrag aandelen dan brengt dit bijvoorbeeld 10% per jaar op.
( €10.000,=).  Het lijkt dat beleggen in aandelen aantrekkelijker is, maar dat is slechts schijn.
Het bedrag, dat aan aandelen is uitgegeven kent twee risico’s.
a)   De waarde van aandelen kan niet alleen stijgen, maar ook dalen.  Hierdoor zal het  
kapitaal verminderen.
b)   Het bedrijf waarvan U aandelen heeft gekocht gaat failliet.  Dan zijn de aandelen niets meer waard en bent je je inleg kwijt.

Voorbeeld.
We vergelijken hier twee situaties.
Sparen.
Je stort een bedrag van € 100.000,- op een spaarrekening van een bank.  De rente op deze rekening is 2,5%.  (Voor het gemak gaan we er van uit, dat er geen verdere kosten zijn).
Na 1 jaar is dit bedrag gegroeid tot € 100.000,- + € 2.500,- = € 102.500,-
Het rendement is dus  (102.500 – 100.000)/100.000 = 2,5%.
Beleggen.
Je belegt in 10 aandelen ieder € 10.000,-  De totale inleg is dus weer € 100.000,-
Stel het rendement op de aandelen is 14% (ruim 5,5 keer de spaarrente).
Stel er is een kans van 10% dat één van de bedrijven failliet gaat.  De situatie wordt dan als volgt.
Geïnvesteerd                 € 100.000,-
Verlies                             10.000,- (failliet)
Opbrengst                        12.600,- (9 x 10.000 x 14% = 12.600)
Na 1 jaar                       € 102.600,-
Het rendement is dus ( 102.600-100.000)/100.000 = 2,6%.
Een rendement van 14% ten opzichte van 2,5% blijkt dus (door het risico) nauwelijks een hoger rendement op te leveren.


Investeren in startende ondernemingen.                 
Met bovenstaand voorbeeld kan je zelf voor verschillende situaties uitrekenen wat het rendement moet zijn bij een bepaald risico.
Statistieken laten zien, dat startende bedrijven een kans hebben van ongeveer 50% dat ze de eerste 3 jaren overleven.  Een investeerder weet dit ook en zal uitrekenen wat dan het rendement op het in te leggen vermogen moet zijn.
Stel er wordt € 100.000,- geïnvesteerd.  De kans dat dit bedrag terug komt na 3 jaar is 50%. Gemiddeld gaat de starter in 16,7% van de gevallen in 1 jaar failliet.
Stel dat de investeerder een rendement wil van 5%, dan dient de waarde na 1 jaar gegroeid te zijn tot € 105.000,-
Omdat 16,7% het eerste jaar failliet gaat, levert slechts 83,3% van €100.000,-rendement op.
In één jaar moet dus een rendement opgebracht worden van €105.000 – €83.333,33 =
€ 26.666,67 (dit is 26.666,67/83.333,33 =  32%.)


Rendement van startende onderneming.               
Bovenstaande laat zien, dat het rendement op het geïnvesteerd vermogen erg hoog moet zijn om het voor een investeerder aantrekkelijk te maken.
De enige methode om dit te doen is ervoor te zorgen, dat er meerwaarde gecreëerd wordt.  
Als je ervoor kunt zorgen dat je bedrijf bijvoorbeeld in 4 jaar tijd twee keer zoveel waard is, lijkt het dat je het aardig doet.  Als je echter naar bovenstaand voorbeeld kijkt, kan je zien, dat dit niet voldoende is. (het rendement per jaar is 25% met een slagingskans van 50% levert dit een rendement op van 4%).  De investeerder doet er verstandig aan z’n geld op een veiligere manier te beleggen.
Het rendement van de starter zal dus nog verder om hoog moeten.  Hoe doe je dit?


Meerwaarde.                          
De economische waarde van een onderneming is te berekenen met behulp van de DCF methode.  Hierbij wordt gekeken naar de vrije kasstromen in de toekomst.
Als deze voldoende hard groeien, zal de waarde van de onderneming ook met het jaar snel toenemen.  Doordat de investeerder (leverancier van eigen vermogen) zijn kapitaal (gedeeltelijk) in aandelen heeft ontvangen, is zijn rendement rechtstreeks evenredig met de waarde van het bedrijf.  Wil je een investeerder overtuigen, dat het verstandig is in jou bedrijf te investeren, laat dan zien, dat de vrije kasstromen in de toekomst snel groter worden.

Hans Bertram
 


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu