Afschrijvingen. 6 Tips - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Afschrijvingen. 6 Tips

Gepubliceerd door in Financiën ·
Tags: afschrijvenboekwaarderestwaarde
 
Afschrijven; 6 tips.
6 Tips die je op weg helpen bij het afschrijven van activa.

Hoe werken afschrijvingen?
Bij alles wat door een onderneming gekocht wordt, is de vraag of deze kosten direct genomen moeten worden, of dat deze kosten in de tijd uitgesmeerd moeten worden (afschrijven).
Voor sommige artikelen is deze keuze duidelijk.
Materialen, die ingekocht worden en waarmee producten worden gemaakt voor de verkoop zijn duidelijk inkoopkosten, die als kosten in de Resultatenrekening worden opgenomen.
Kantoorartikelen die minder dan € 10,= kosten zullen als kantoorkosten direct in de resultatenrekening worden opgenomen.
Maar wat te doen met bijvoorbeeld de aanschaf van een printer voor € 345,=?
Hier kan gekozen worden voor “kantoorkosten”,  maar ook voor afschrijven.

Tip 1. Wat is af te schrijven?
In principe is alles, dat over een bepaalde tijd (bij voorkeur meer dan een jaar) een bepaalde waarde heeft, af te schrijven.  Dit geldt dus niet alleen voor goederen, die gekocht zijn (bijvoorbeeld meubilair, computers, machines, gebouwen), maar bijvoorbeeld ook patenten en goodwill.
Deze zaken worden dan “geactiveerd”.  Ze krijgen een bepaalde waarde op de balans.  Op deze waarde wordt dan afgeschreven.

Tip 2. Technische- en economische levensduur.
Een computer heeft een bepaalde levensduur.  Ook na 5 jaren kan een computer nog best goed werken (technische levensduur).  De vraag is, of het economisch verstandig is deze oude computer nog te gebruiken.  Door de snel beter wordende techniek zijn er veel betere en snellere computers te koop.
Daarom worden computers meestal afgeschreven over 3 jaren (economische levensduur).
Uitgangspunt is dan, dat de computer na 3 jaren vervangen wordt.

Tip 3. Verdelen in groepen.
Het is verstandig om de verschillende zaken, die geactiveerd worden op te delen in groepen.
Zo zou bijvoorbeeld een groep “kantoor inventaris” gemaakt kunnen worden.
Voor deze groep kan dan gekozen worden voor een afschrijving over 5 jaren.
Zo is bijvoorbeeld ook een groep “Hard- & software” te maken, waar alle zaken over 3 jaren worden afgeschreven.
Door deze indeling in groepen, is het altijd duidelijk over welke termijn afgeschreven gaat worden.

Tip 4. Leg grenzen vast.
Voor zaken die een zeer beperkte waarde hebben heeft het geen zin deze te activeren en hierop af te schrijven.  Een bureaulamp van € 65,00 is misschien wel een artikel dat in de groep “meubilair” thuis hoort, maar dit afschrijven over 5 jaren geeft een jaarlijkse afschrijving van € 13,00.  Dit lijkt niet erg zinvol.  Door nu voor iedere groep een ondergrens vast te leggen kan dit vele extra werk worden voorkomen.
Bijvoorbeeld voor de groep “meubilair” worden alle aanschaffen onder de € 1.000,00 als kosten genomen en boven deze grens wordt geactiveerd en afgeschreven.

Tip 5. Keep it simple.
Er zijn een aantal verschillende methoden van afschrijven.  De meest eenvoudige is de lineaire afschrijving.  Hierbij wordt ieder jaar (of iedere maand) een gelijk bedrag afgeschreven.
Bijvoorbeeld een kantoorinrichting van € 28.000,00 wordt over 5 jaren (60 maanden) afgeschreven.
De afschrijving is dan € 28.000,00 / 5 =€ 5.600,00 per jaar (€ 466,67 per maand).
Andere vormen van afschrijving kunnen fiscaal aantrekkelijk zijn omdat in het begin een hogere afschrijving geldt. (er wordt dan minder winstbelasting betaald).  Het voordeel is meestal erg klein.
Misschien verstandig om de ingewikkelder afschrijving methoden over te laten aan de ervaren boekhouders.

Tip 6. Restwaarde.
Het hoeft niet altijd zo te zijn, dat na de afschrijvingsperiode  de zaak geen waarde meer heeft.
Als voorbeeld kan een auto over 5 jaren worden afgeschreven, maar dan heeft dit goed nog een zekere restwaarde.  Na 5 jaar wordt bijvoorbeeld de auto voor 15% van de nieuwwaarde verkocht.
In dit geval wordt lineair afgeschreven met restwaarde.
Heeft de auto een aanschafwaarde van €38.000,00 en na 5 jaar een restwaarde van € 5.700,00, dan wordt als volgt afgeschreven:
Af te schrijven bedrag:  Nieuwwaarde minus restwaarde ; € 38.000,00  - € 5.700,00 = € 32.300,00
Af te schrijven over 5 jaren; afschrijving is € 32.300,00 / 5  = € 6.460,00 per jaar (€ 538,33 per maand)

Een schema waarmee afschrijvingen en boekwaarden zijn bij te houden is bijvoorbeeld hier te vinden.
Uitleg over de verschillende afschrijvingsmethoden zijn hier te vinden.

Hans Bertram
 


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu