Wat wordt de naam van je bedrijf? - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat wordt de naam van je bedrijf?

Gepubliceerd door in BusinessPlan ·
Tags: merknaambedrijfbeschermenIEIP
 
 
Wat wordt de naam van jouw bedrijf?Een paar handige tips, die je op weg kunnen helpen.
Inleiding.
Als je voor jezelf begint moeten er een aantal klusjes gedaan worden, waar iedereen graag aan deelneemt.
Zo is het verzinnen van een bedrijfsnaam of merknaam voor een product een aangename bezigheid.
In dit artikel worden een aantal suggesties gegeven hoe je dit kunt aanpakken.

Intellectueel eigendom.                         
Een merknaam of naam van een bedrijf is normaal gesproken een gedeelte van het intellectueel eigendom van de onderneming.  Dit houdt in, dat dit een zekere waarde vertegenwoordigd.
Afhankelijk van de bekendheid in de markt zal dit meer of minder waard zijn.

Vastleggen.                                       
Voordat je met een naam of merk naar buiten treedt is het verstandig eerst zelf een onderzoekje te doen.  Wordt de naam al door een ander gebruikt, dan is het misschien beter om een andere naam te kiezen.
Denk je, dat het een goed en sterk merk is, dan zal je dit moeten laten registreren.
Dat kun je bijvoorbeeld doen bij  het merkenbureau.
Daarnaast zal de naam van je bedrijf ook geregistreerd moeten worden bij de Kamer van Koophandel.

Externe eisen aan het merk.
In principe moet een merk aan twee eisen voldoen t.w.
1)   Het moet onderscheidend vermogen hebben.
2)   Het mag niet beschrijvend zijn.
Dit zijn twee wat abstracte begrippen, die om uitleg vragen.
Ad 1.)
Onderscheidend vermogen wil zeggen, dat het niet een algemeen in het Nederlands ingeburgerde term mag zijn.  Zo kunt U het woord “fris” niet als merknaam deponeren omdat dit een gewoon Nederlands woord is.
Ad2.)
Een voorbeeld van een beschrjivende naam is “radionieuwsdienst” .
Hoewel dit woord niet bestond, beschrijft het uitsluitend wat het is nl nieuws dat via de radio wordt uitgezonden.

Interne eisen aan het merk.
Naast de externe eisen, die gesteld moeten worden aan een merk is het verstandig goed na te denken over de volgende zaken:
-      Dekt het merk de lading?
-      Hoort de kleurstelling bij het product en/of het bedrijf?
-      Hoort de kleurstelling bij de (potentiele) klanten?
-      Is de naam (eenvoudig) uitspreekbaar?
-      Wat betekent de naam in verschillende talen?
-      Hoort er bij de naam ook een logo?
-      Leg je logo en naam samen vast, of afzonderlijk?
-      Welke associaties roepen naam en logo op?

Zorgvuldigheid.
Het is van groot belang, dat je een merknaam zorgvuldig kiest.  Je zal hier veel tijd en geld in moeten stoppen.  Als dan later blijkt, dat de naam toch verkeerd is gekozen kan je weer overnieuw beginnen.
Voorbeelden van deze slechte voorbereiding zijn er te over.
Het type “Croma” voor een bepaalde fiat zal zo in Nerdeland nooit populair worden.
Zo zijn ook de volgende modellen op de markt (geweest):
Deawoo Espero  (Espero = ik wacht (Spaans))
Opel Omega (Omega staat in Italië voor dood)
Ford Probe (in Duitsland alleen voor een proefrit?)
Fiat Uno (in Finland niet populair  uno = sukkel)
Ford Pinto (doet het in Portugal niet. = klein lulletje)

Gevaren.                                      
De aan een merk te stellen eisen laten al zien, dat het vaak niet duidelijk is of iets nu wel of geen merk genoemd mag worden en of dit als zodanig gedeponeerd kan worden.
Dit wordt nog erger als je beseft, dat sommige merknamen verworden tot een Nederlands begrip. Hierdoor komen dan de merkrechten te vervallen.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. Nylon, Stenley(mes), Thermos(kan), Kruimeldief enz.
Daarnaast kan een gedeponeerd merk bescherming bieden, als naar het oordeel van de rechter de merken (naam en kenmerken) te veel op elkaar lijken en een zelfde markt adresseren.  Wordt dezelfde naam gebruikt in een heel andere markt, dan kan de rechter beslissen, dat dit mag.

Een voorbeeld.                         
Je hebt een “uitvinding” gedaan.  Een nieuwe versnapering.
Het product is een staaf chocolade van 1 bij 1 cm en een lengte van 10 cm.
Deze staaf chocolade is een alternatief voor een reep, waar je een soort bonbons van kan afbreken. (Zeg maar een soort rechthoekige Rolo, maar dan uit één stuk).
Je besluit het product BruinZoet te noemen.
Het Merkenburo legt deze naam af, omdat dit een beschrijvende naam is. (Bijna alle chocolade is bruin en zoet).
Een tweede poging “BéZèt” wordt wel geregistreerd.
Na verloop van tijd krijg je een brief van een advocaat van een badkamer installateur.
Hij heeft speciale deursluiters laten maken met daarop BéZèt in plaats van “bezet”.
Dit woordgrapje heeft hij laten registreren bij het Merkenburo.  Nu vindt hij dat jij inbreuk maakt op zijn merk.
De rechter zal (naar alle waarschijnlijkheid) beslissen, dat deze merken, hoewel ze erg veel op elkaar lijken, best naast elkaar kunnen bestaan.  Dit omdat de kans op verwarring erg klein is.  Er worden immers totaal verschillende markten aangesproken.
Het product neemt een geweldige vlucht en er komen concurrenten op de markt, die ongeveer hetzelfde product gaan maken en verkopen.
De klanten vragen in de winkel niet naar de verschillende merken, maar naar BéZèt, waarmee ze ook de producten van de concurrent bedoelen.
Na verloop van tijd zal het woord BéZèt zo zijn ingeburgerd, dat men dit niet meer ziet als een merknaam, maar als de naam voor een staaf chocolade.  Als dit gebeurt, ben je daarmee je merkrecht kwijt.

Hans Bertram
 


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu