De Hefboomwerking - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Hefboomwerking

Gepubliceerd door in Financiën ·
Tags: RisicoBankVreemdEigen
 Hefboomwerking.
Hoe kan je meer uit je eigen vermogen kan halen.

Inleiding.                                         
Iedere ondernemer heeft wel eens gehoord van de hefboomwerking, maar wat is dit nu eigenlijk?
In eerste aanleg is het principe van de hefboomwerking erg eenvoudig.
Als een bepaalde activiteit een investering vraagt en een bepaald rendement oplevert, dan komt de opbrengst (het rendement) ten gunste van de investeerders.
De investering kan nu gedaan worden met eigen vermogen en / of met vreemd vermogen.
Meestal kent het vreemd vermogen een vaste kostenstructuur (vooraf vastgestelde rente).  Is nu deze rente op vreemd vermogen lager dan de opbrengst (het rendement) van de totale investering, dan komt het “te veel” ten goede aan de verstrekker van het eigen vermogen.  Dit is de hefboomwerking (Eng. Leverage).

Eigen vermogen.                                 
In de financiële wereld blijkt geld in vele verschillende verschijningsvormen voor te komen.  Zo is er ook een essentieel verschil tussen eigen en vreemd vermogen.
Het eigen vermogen is kapitaal, dat ingebracht wordt om een bepaalde activiteit uit te kunnen voeren.  Hier staan echter geen zekerheden tegenover.  Dit houdt in, dat als het mis gaat, de geldverstrekker zijn geld kwijt is.  Hij kan geen rechten doen gelden op welke zekerheid dan ook.
Daarom wordt dit ook wel risico vermogen genoemd.
Daar staat tegenover, dat als het niet mis gaat (het wordt een succes), het rendement op dit eigen vermogen aanzienlijk hoger is dan op vreemd vermogen.
Bij ondernemingen worden meestal aandelen vergeven in ruil voor het te verstrekken eigen vermogen.

Verstrekkers eigen vermogen.                      
De verstrekkers van eigen vermogen (risico vermogen) zijn vaak de aandeelhouders van de onderneming, of mensen / instituten, die graag een risico lopen tegen een hoger rendement.  Vaak ook wordt dit kapitaal ingebracht als achtergestelde (bij de bank) lening.
Partijen die dit vermogen kunnen leveren zijn o.a.  Business Angels, Informals, participatiemaatschappijen, Venture  Capitalists enz.
Banken zijn met zekerheid hier dus niet te vinden.

Vreemd vermogen.                                  
Vreemd vermogen is kapitaal, dat verstrekt wordt om activiteiten te kunnen uitvoeren, maar waar ook zekerheden tegenover staan.
Vaak vindt men hier bijvoorbeeld verpandingen van kapitaalgoederen (machines, gebouwen), debiteuren en voorraden.
Dit houdt in, dat als het mis gaat, de verstrekker van vreemd vermogen haar rechten kan doen gelden, waardoor zij dan eigenaar wordt van de verpandde zaken.  Deze kunnen vervolgens te gelde worden gemaakt.
Het risico van vreemd vermogen is hierdoor (dus) aanzienlijk kleiner.
Mede daarom is het rendement (de opbrengst) op dit vermogen lager dan op eigen vermogen.
Aan de andere kant moeten er dus wel voldoende zekerheden zijn, die deze investering kunnen verantwoorden.
Ook hier gaat dus de algemene regel op, dat hoe hoger het rendement op vermogen, hoe groter het risico (op verlies).

Verstrekkers vreemd vermogen.                      
Praktisch altijd zullen dit banken zijn.
Deze instituten zullen alleen kredieten verstrekken als er voldoende zekerheden vergeven kunnen worden, die ervoor zorgen dat als het mis gaat, de bank haar volledige kapitaal terug kan krijgen.
Hier ontstaan vaak discussies over hoe zeker een bepaalde waarde is.
Voorbeeld.
Het verpanden van debiteuren (nog te ontvangen facturen) zal door de bank nooit voor 100 % als zekerheid op het krediet worden gezien.
Als het bedrijf failliet gaat, is de kans groot, dat er discussies ontstaan met de klanten over de kwaliteit van het geleverde, de garanties enz.  Ook de klanten zelf spelen hier een rol.  Een groot bedrijf met een goede reputatie zal eerder bereid zijn de facturen te betalen dan een klein bedrijf met een twijfelachtige reputatie.
Hierdoor is de kans, dat het volledige uitstaande bedrag nog zal kunnen worden ontvangen erg klein.

De hefboom.                                          
Door bij een bepaalde investering een gedeelte met vreemd vermogen te financieren zal het rendement op het eigen vermogen toenemen.  Dit is alleen zo, als het rendement op de totale investering hoger is dan het rendement (de rente) op het vreemde vermogen.
Dit hogere rendement komt dan ten goede van de verstrekker(s) van het eigen vermogen.
Met andere woorden de hefboom is aantrekkelijk:
a)   Zolang er voldoende zekerheden zijn om het vreemd vermogen te kunnen aantrekken en
b)   Zolang het rendement op de totale investering hoger is dan de rente (en kosten) op het vreemde vermogen.
Door meer met vreemd vermogen te financieren zal het rendement op het eigen vermogen toenemen.  Dit zgn. leverage effect kan grote invloed hebben op investeringen.
De hefboom is onaantrekkelijk:
c)   Zolang het rendement op de totale investering gelijk of lager is dan de rente (en kosten) op het vreemde vermogen.
Het is precies uit te rekenen of het verstandig is meer vreemd vermogen aan te trekken en welke invloed dit heeft op het rendement op het eigen vermogen.
Zie hiervoor bijvoorbeeld de handleiding van deze BBXApps applicatie.

Hans Bertram
 


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu