De rekening courant verhouding - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De rekening courant verhouding

Gepubliceerd door in Financiën ·
Tags: RCRekeningCourantrente
 

Rekening courant verhouding.
De lening van- en aan je onderneming.

Inleiding.
Het komt regelmatig voor, dat mensen, die een eigen bedrijf hebben regelmatig geld lenen van privé aan het bedrijf en andersom.
Zo zijn er nog een aantal andere situaties denkbaar (bijvoorbeeld een werk- en een houders maatschappij), waarbij op ad hoc basis geld geleend wordt.
Hier is in principe niets op tegen, maar bedenk dat ook hier de fiscus over je schouder mee kijkt.  Je zal zeker niet de eerste zijn die over dit onderwerp problemen krijgt met de belastingdienst.
In dit artikel een aantal aanbevelingen om deze problemen te voorkomen.

De lening overeenkomst.                               
Het is goed om voor dit soort situaties een onderhandse lening overeenkomst op te stellen.
Naast dat dit voor de fiscus goed is, weet je altijd onder welke voorwaarden en condities de lening uitgezet wordt.
Deze onderhandse overeenkomst is vaak een overeenkomst met jezelf.  De éne partij is het bedrijf (waarvoor jij als directeur/eigenaar tekent), de andere partij ben je zelf als privé persoon.
De lening overeenkomst dient rechtsgeldig gedateerd en ondertekend te zijn.  Er moet dus voor iedere partij een omschrijving zijn (enerzijds partij A …..   anderzijds partij B ……. ) en iedere partij dient apart te tekenen. (vaak teken je dus twee keer).  De overeenkomst dient voorzien te zijn van een datum van ondertekening.
In deze overeenkomst dient verder beschreven te worden onder welke voorwaarden en condities geld geleend wordt.  Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een maximaal bedrag, een maximale termijn, de manier waarop terugbetaald dient te worden, de te hanteren rente enz.
Bedenk wel, dat de lening aan zakelijke voorwaarden dient te voldoen (anders accepteert de fiscus dit niet).  Mocht blijken, dat in een later stadium een bepaling slecht uitkomt, dan kan je altijd weer een nieuwe overeenkomst opstellen.

De lening.                                                   
Het moet op ieder moment duidelijk zijn wie aan wie geld heeft uitgeleend, hoeveel dit is en tegen welke voorwaarden.  Dit houdt in, dat er een administratie bijgehouden dient te worden, waarin bijgehouden wordt wanneer en hoeveel geleend is.  Veel ondernemers zijn hier erg onzorgvuldig mee. Zij gaan ervan uit, dat de bankafschriften voldoende zijn.  Dit is ook zo, maar het gebeurt regelmatig, dat de ondernemer dan het overzicht kwijt raakt.  Op enig moment leent hij vanuit privé een bepaald bedrag aan het bedrijf.  Gedeeltelijk wordt dit verrekend met de management fee, die het bedrijf aan privé betaalt.  Omdat er te weinig geld in kas is, wordt de omzetbelasting vanuit privé betaald. Nadat zich zo een aantal zaken hebben voorgedaan, is het niet meer duidelijk wat nu de eigenlijke stand is. Een administratie bijhouden van deze lening is daarom sterk aan te raden.

De rente.                                                 
Omdat het hier gaat om een zakelijke overeenkomst dient de lening rentedragend te zijn.  Dit wil zeggen, dat de partij die het geld geleend heeft, niet alleen deze lening dient terug te betalen, maar dat over dit bedrag ook rente betaald moet worden.  Dit dient een zakelijke rente te zijn en mag dus niet extreem laag of extreem hoog zijn.
Het berekenen van het rentebedrag kan een zeer complexe zaak worden.  Om dit te voorkomen, kan in de lening overeenkomst een clausule worden opgenomen, waarin beschreven staat hoe deze rente berekend wordt.  Je kan bijvoorbeeld vastleggen, dat het bedrag dat op de eerste van de maand is uitgeleend, bepalend is voor het rentebedrag van die maand.
Voorbeeld.
Stel dat in de lening overeenkomst staat, dat de lening een rente percentage kent van 9% per jaar.
(Dit is 9/12 = 0,75% per maand).
Stel dat op 1 maart de uitstaande lening € 12.000,- groot is.
Over de maand maart moet dan een bedrag van € 12.000,-  x 0,75% = € 90,- betaald worden.

Rente bijschrijvingsdag.                               
Het is ook verstandig om in de overeenkomst een zgn. rente bijschrijvingsdag vast te leggen.
Dit is de dag, waarop de in de afgelopen periode opgebouwde rente wordt bijgeschreven bij de dan uitstaande lening.
Voorbeeld.
Stel er staat op 1 oktober 2015 een lening uit van € 12.000,-.
Stel de rente is vastgesteld op 9% per jaar (0,75% per maand).
Stel de bijschrijvingsdag is telkens 1 januari van ieder jaar.
Dan gaat de situatie er als in onderstaande tabel uit zien.

 
Datum                  lening                   verschuldigde rente
 
1-10-2015           € 12.000,-              0,-
 
1-11-2015           € 12.000,-           € 90,-  (0,75% van € 12.000,-)
 
1-12-2015           € 12.000,-           €180,-  (= 2 x € 90,-)
 
1-01-2016           € 12.270,-             0,-    (de lening is met 3 x € 90,- verhoogd)
 
1-02-2016           € 12.270,-           €92,03  (0,75% van € 12.270,-)
 
Hans Bertram

 


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu