De (niet) betalende klant - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De (niet) betalende klant

Gepubliceerd door in Overige ·
Tags: ZZPMKBbetalingstermijnrisico
 

 

 
De (niet) betalende klant.
Een veel voorkomende klacht van ondernemers is, dat de klant de factuur niet betaalt.
Hier 11 tips, die misschien voor wat verlichting kunnen zorgen.


Maak de risico’s zo klein mogelijk.
Er zijn een groot aantal mogelijkheden om het risico van niet betalen te verkleinen.
Hier worden er een aantal genoemd, maar je kan er zelf vast meer verzinnen.

1. Betaling in trances.
Bij het leveren van producten kan je met de klant overeenkomen, dat een gedeelte vooraf betaald wordt.  Bij diensten kan je het traject opdelen in stukken, waarbij je met de klant afspreekt, dat als een deel klaar is, er ook een deel betaald wordt.  Hierdoor wordt het financiële risico verkleind.

2. Dwang middelen.
Lever je aan een klant op regelmatige basis producten, dan kan je afspreken, dat de volgende levering pas afgestuurd wordt als de laatste levering betaald is.
Bij het leveren van software kan je een product leveren, dat in eerste instantie beperkt werkt (bijvoorbeeld gedurende de betalingstermijn + 2 weken).  Eerst nadat volledig betaald is wordt dan een langdurig werkende versie geleverd.

3. Deelleveringen.
Je kan zelf ook een dwangmiddel inbouwen.  Door bijvoorbeeld een levering op te delen in stukken (deelleveringen).  Door nu met de klant af te spreken, dat de volgende deellevering pas geleverd wordt, nadat de vorige betaald is, heb je een dwangmiddel.

4. Controleer de klant.
Check vooraf of de klant kredietwaardig is en wat zijn betalingsmoraal is. (hoe vaak betaalt hij op tijd). Deze informatie is bij o.a. kredietmaatschappijen te koop.

5. Betalingstermijn.
Houd de betalingstermijn zo kort mogelijk.  Vooral bij kleine bedragen is het niet ongebruikelijk om af te spreken dat vooraf of contant betaald wordt.


Zoek het eerst bij jezelf.
Voordat je de schuld bij je klant legt, is het verstandig eerst eens te controleren of je zelf alles goed hebt gedaan.

6. Is geleverd wat gevraagd is?
Dit gaat voor het eigenlijke werk uit.  Heel vaak hebben klant en leverancier een verschillend beeld van wat er afgesproken is.  Zorg er dus voor, dat dit helder is en check dit vooraf met je klant.  Dit gaat niet alleen over het te leveren product, of de te leveren dienst, maar ook over de levertijd, betalingscondities enz.

7. Klopt de factuur?
Zorg ervoor, dat je factuur duidelijk is en aan de eisen voldoet.  Hierdoor zal de klant niet eerder gaan betalen, maar als de factuur niet klopt is dit wel een rede om NIET te betalen.
Daarnaast zal de factuur in overeenstemming moeten zijn met de gemaakte afspraken (eventueel de bevestigde order). Voor details click hier.

8. Zijn de afspraken nagekomen?
Vooral bij grote en/of complexe leveringen van producten of diensten is het verstandig om bij het afsluiten van een gedeelte van de opdracht aan de klant een bevestiging te vragen, dat hij akkoord is. Dit voorkomt latere discussies.  Is de klant niet akkoord, dan zal eerst dit probleem opgelost moeten worden voordat overgegaan wordt tot verdere levering.


Als de klant toch niet betaalt.                                 
Als je zelf geen fouten hebt gemaakt, kan je de klant als deze zich niet aan de afspraken houdt, onder druk zetten.

9. Aanmanen.
Veel ondernemers hebben er moeite mee, om de klant te manen.  Als jij je aan de afspraak gehouden hebt, dan mag je dit van je klant ook vragen.
Het sturen van een herinnering na het verlopen van de betalingstermijn is dus gewoon zakelijk. Hiermee laat je je klant ook weten, dat je de zaak in de gaten houdt.
Bellen heeft trouwens een groter effect dan het sturen van een herinnering.  Probleem hierbij is, dat dit (meestal) niet is vastgelegd.

10. Help je klant.
Bij het aanmanen hoef je niet meteen de confrontatie te zoeken.  Vaak is het veel verstandiger je klant te vragen waarom de factuur nog niet betaald is en dat je bereid bent hem te helpen. (betalen in delen, een week uitstel enz.)

11. Druk opbouwen.
Mocht een klant nog steeds onwillig zijn de factuur te betalen, dan kan je de hulp van een incassobureau inroepen. Dit is aanzienlijk goedkoper en gaat veel sneller dan de gang naar de rechter.


Conclusie.
Je kan een aantal maatregelen nemen om het risico van niet (of te laat) betaalde facturen te verkleinen.  Bedenk wel, dat de meeste maatregelen vooraf met de klant overeengekomen dienen te worden.  Zorg ervoor dat dit voor de klant ook duidelijk is.  Bij discussie over bijvoorbeeld de betalingstermijn verwijzen naar de voorwaarden lost het probleem niet op (is achteraf).  Het is veel verstandiger de overeengekomen betalingstermijn op de offerte en facturen te vermelden.

Een klant is iemand (of een bedrijf), die je onkosten en je salaris betaalt; daar ben je dus zuinig op.  En dat is ook goed, je bent hen graag ter wille.  Blijkt dat een klant zeer slecht betaalt, overweeg dan wat de kosten zijn, die je voor zo’n klant maakt en wat de opbrengsten zijn.  Valt dit negatief uit, neem dan afscheid van deze klant.

Het is dus verstandig om over het betalingsgedrag na te denken en voor jezelf (of je bedrijf) een aantal regels te hanteren om de risico’s te verkleinen.  Dit spaart veel geld en ergernis.

Hans Bertram
 


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu