Kasstroom controle - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kasstroom controle

Gepubliceerd door in Financiën ·


Inleiding.
Voor startende ondernemingen is de kasstroom hét belangrijkste rapportage middel.  Er is nog nooit een bedrijf failliet gegaan, doordat het geen winst maakte.  Een bedrijf gaat failliet door een gebrek aan geld (een negatieve kasstroom).
In dit artikel worden een aantal handvaten gegeven om deze kasstromen te kunnen controleren.


Wat is een kasstroom?                                                          

Het is geen schande als je als startende ondernemer niet precies weet wat een kasstroom is.  Het is een schande, als je hier niet voor uit durft te komen.
Een kasstroom (Eng. Cashflow) is de meest eenvoudige manier om de voortgang van een onderneming te rapporteren.
Als je alle financiële transacties over je bankrekening laat gaan, krijg je van de bank automatisch (en gratis) de kasstroom.  Hier kan je op ieder moment zien hoeveel je in kas hebt (of te kort komt).
Een kasstroom is de portemonnee van de onderneming.


Waarom gaat het fout?                                                         

Als het dan zo eenvoudig is, hoe kan het dan, dat het (blijkbaar) toch regelmatig fout gaat.  Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen t.w.
A) Je weet niet wat je morgen (en overmorgen) moet betalen en binnen krijgt.
B) Je hebt geen idee hoe je deze kasstroom kan beheersen.

De techniek, om de twee bovenstaande oorzaken het hoofd te bieden zijn relatief simpel.  Het grootste probleem is, dat je het niet alleen moet bedenken, maar ook moet doen.  Als je de discipline kunt opbrengen om regelmatig een kasstroom samen te stellen, deze te analyseren en vervolgens je plannen daaraan aan te passen, wordt de kans op succes aanzienlijk groter.


Wat geef je morgen uit?                                                       

Een hele simpele vraag, die voor de meeste ondernemers erg moeilijk is te beantwoorden.  Niet dat dit een complex vraagstuk is, maar er wordt meestal niet over nagedacht.  Misschien tijd om dit toch maar te gaan doen.  Bij het opstellen van een business plan mag een kasstroom prognose niet ontbreken.
Veel ondernemers denken dat een kasstroom het zelfde is als een verlies- & winst rekening.  Helaas is dit niet het geval.


Verschil resultaat / cashflow.                                                

Bij een resultatenrekening is de omzet (meestal), dat wat verkocht (en gefactureerd) is.  In praktisch alle gevallen zal dit exclusief BTW zijn.
Dit wil echter nog niet zeggen, dat je het geld dan ook daadwerkelijk binnen hebt.
Zo geldt dit ook voor de uitgaven. Meestal wordt dit geld op een ander moment uitgegeven dan in de resultatenrekening staat.
Zo zijn er ook posten, die wel in de resultatenrekening voorkomen, maar niet in de kasstroom.   
Een voorbeeld hiervan zijn de afschrijvingen.  Deze zijn opgenomen in de resultatenrekening, maar dit geldt wordt niet uitgegeven (en staat dus niet in de kasstroom).
Andersom komt ook voor.  Bij investeringsgoederen (machines, computers enz.) wordt in de resultaatrekening alleen de afschrijving opgenomen.
In de kasstroom wordt het volledige bedrag opgenomen, op het moment dat dit geld ook daadwerkelijk wordt uitgegeven.


Prognose / realisatie.                                                           

Door een pro0gnose te maken van de kasstroom, kan je een aardige inschatting maken wanneer je hoeveel geld te kort komt of overhoudt.
Door nu voor iedere periode (week, maand, kwartaal) de prognose te vergelijken met de realiteit zullen er afwijkingen opvallen.
Door nu van deze afwijkingen de oorzaak te achterhalen (was je te optimistisch?) en deze kennis te gebruiken om de verdere prognose aan te passen, zal de prognose als maar beter worden.
Met deze prognose kan je dus steeds beter in de toekomst voorspellen wanneer je rekeningen kan betalen. (en hoef je minder vaak op de afspraken terug te komen).


Beïnvloeding van de kasstroom.                                            

Uit het voorgaande zou je op een gegeven moment tot de conclusie kunnen komen, dat de kasstroom dusdanig is, dat je serieus geld te kort komt.  Vraag is dan:  Wat kan je hier aan doen?
Minder uitgeven is een eerste optie.  Koop alleen het uiterst noodzakelijke !  
Ook kan je de kaspositie verbeteren, door andere betalingscondities van de klanten en leveranciers te vragen.  Het zou best eens beter kunnen zijn je klant een korting te geven van bijvoorbeeld 3% als hij binnen 8 dagen betaald i.p.v. pas na 30 dagen.  Natuurlijk moet je goed bewaken of je klanten zich ook aan de afgesproken termijn houden.  Wees niet te bang je klanten hier op aan te spreken.
Op dezelfde manier zou je van je leveranciers een hogere prijs kunnen accepteren als je een langere betalingstermijn krijgt.
Vraag je niet af bij een bepaalde investering wat de terugverdientijd is, maar welk effect dit heeft op de kasstroom.
Voorbeeld.
Je hebt de kans een machine te kopen voor € 50.000,-, waarmee je 2 arbeidsplaatsen bespaard.  Moet je dit doen?

Besparingen.
                                         Per maandag              per jaar
Totale kosten 2 werknemers    €  7.000,-               € 84.000,-

Kosten.    
Afschrijving machine (5j)        €   833,33               € 10.000,-
Reparatie / onderhoud            €   400,00               €   4.800,-
Elektra / gas                          €   150,00               €   1.800,-
Totale kosten:                       € 1.383,33               € 16.600,-

Netto besparing:   € 5.616,67   € 67.400,-
Terugverdientijd:     € 50.000 / € 5.616,67 = 8,9 maanden.

Dit lijkt dus een heel verstandige investering.
Als je kijk hoelang het duurt voordat dit in de kasstroom merkbaar is kan je best eens tot een andere beslissing komen.

Invloed op de kasstroom.
Bij een investering:  De investering en de kosten voor reparatie en energie.
Zonder investering:  De kosten van 2 werknemers.
In tabel ziet dit er als volgt uit.

Het blijkt dus, dat pas na 7 maanden deze investering een positieve invloed heeft op de kasstroom.


Hans Bertram
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu