Waarde van de onderneming - BBXApps Blog - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Waarde van de onderneming

Gepubliceerd door in Financiën ·
Tags: DCFNPVwaardeonderneming

Netto contante waarde.  (DCF)Inleiding.

Dit artikel beschrijft het bepalen van de netto contante waarde van een onderneming met behulp van de DCF methode.

Zoals bij alles, wordt hier niet de aan- of verkoopprijs bepaald.  Deze wordt uitsluitend bepaald door de koper en verkoper. (als die het samen eens zijn, ligt de prijs vast).

Met de Discounted CashFlow (DCF) wordt de economische waarde van een onderneming bepaald.
De theorie.

De DCF methode gaat ervan uit, dat het bedrijf blijft voortbestaan en doorgaat met de activiteiten zoals in het verleden (going concern).

Uitgangspunt is verder, dat de economische waarde wordt bepaald door de hoeveelheid geld, dat je uit het bedrijf kan halen zonder dat dit de bedrijfsvoering schade doet. (de zgn. vrije kasstroom)

Door nu de waarde van deze vrije kasstromen te bepalen tot in het oneindige en deze waarden vervolgens netto contant te maken, heb je de economische waarde van het bedrijf per vandaag.

Meer is het niet.  

Hoe dit in de praktijk wordt toegepast wordt hierna beschreven.De vrije kasstromen.                           
Om de vrije kasstromen te kunnen bepalen is er een prognose nodig voor de komende paar jaren (liefst meer dan 3).
Hier zijn dan de vrije kasstromen de gelden, die ook daadwerkelijk in- en uitstromen.
D.w.z. dat bijvoorbeeld de afschrijvingen hier niet in opgenomen zijn.
Daarentegen dienen hier wel de investeringen opgenomen te worden.
De economische waarde van een onderneming is nu de totale som, die men als positieve kasstroom aan het bedrijf kan onttrekken, zonder dat dit de bedrijfsvoering verstoort.
Deze kasstromen dienen nu nog contant gemaakt te worden (officieel naar het moment van verkoop).
Daarom wordt deze methode de Discounted CashFlow methode genoemd.

Gemiddelde kosten van kapitaal.                

Om de vrije kasstromen te kunnen bepalen is er een prognose nodig voor de komende paar jaren (liefst meer dan 3).

Hier zijn dan de vrije kasstromen de gelden, die ook daadwerkelijk in- en uitstromen.

D.w.z. dat bijvoorbeeld de afschrijvingen hier niet in opgenomen zijn.

Daarentegen dienen hier wel de investeringen opgenomen te worden.

De economische waarde van een onderneming is nu de totale som, die men als positieve kasstroom aan het bedrijf kan onttrekken, zonder dat dit de bedrijfsvoering verstoort.

Deze kasstromen dienen nu nog contant gemaakt te worden (officieel naar het moment van verkoop).

Daarom wordt deze methode de Discounted CashFlow methode genoemd.


Gemiddelde kosten van kapitaal.                

Om de vrije kasstromen te kunnen bepalen is er een prognose nodig voor de komende paar jaren (liefst meer dan 3).

Hier zijn dan de vrije kasstromen de gelden, die ook daadwerkelijk in- en uitstromen.

D.w.z. dat bijvoorbeeld de afschrijvingen hier niet in opgenomen zijn.

Daarentegen dienen hier wel de investeringen opgenomen te worden.

De economische waarde van een onderneming is nu de totale som, die men als positieve kasstroom aan het bedrijf kan onttrekken, zonder dat dit de bedrijfsvoering verstoort.

Deze kasstromen dienen nu nog contant gemaakt te worden (officieel naar het moment van verkoop).

Daarom wordt deze methode de Discounted CashFlow methode genoemd.


Gemiddelde kosten van kapitaal.                

Om de vrije kasstromen te kunnen bepalen is er een prognose nodig voor de komende paar jaren (liefst meer dan 3).

Hier zijn dan de vrije kasstromen de gelden, die ook daadwerkelijk in- en uitstromen.

D.w.z. dat bijvoorbeeld de afschrijvingen hier niet in opgenomen zijn.

Daarentegen dienen hier wel de investeringen opgenomen te worden.

De economische waarde van een onderneming is nu de totale som, die men als positieve kasstroom aan het bedrijf kan onttrekken, zonder dat dit de bedrijfsvoering verstoort.

Deze kasstromen dienen nu nog contant gemaakt te worden (officieel naar het moment van verkoop).

Daarom wordt deze methode de Discounted CashFlow methode genoemd.


Gemiddelde kosten van kapitaal.                

De discontovoet (rentevoet), die gebruikt wordt om de kasstromen contant te maken is in dit geval een gemiddelde van de kosten van risicokapitaal.

(Eng: Weight Average Cost of Capital; WACC).

Deze waarde is te berekenen met de volgende formule:
Hierin is:

Re = Kosten van het Eigen Vermogen (de dividendbetaling aan aandeelhouders)

Rd = Kosten van het Vreemd Vermogen (het rentebedrag dat over leningen betaald moet worden)

E = Marktwaarde van het Eigen vermogen

D = Marktwaarde van het Vreemd Vermogen

E/(E+D)= Percentage van de financiering van het Eigen Vermogen

D/(E+D)= Percentage van de financiering van het Vreemd Vermogen

Tc = Percentage vennootschapsbelasting


Met deze formule is dus de WACC waarde te berekenen.

Deze WACC waarde wordt nu gebruikt als discontovoet.

Afhankelijk van het soort business, de markt en het specifieke geval zal deze waarde normaal liggen tussen 5% en 35%.


Netto contant.                             

We kennen nu de vrije kasstroom voor een aantal toekomstige jaren en de discontovoet.

Met deze twee gegevens kunnen we de netto contante waarde uitrekenen van deze kasstromen.

enz.
Groei buiten de prognose.                            
Om te bepalen hoeveel cash er gegenereerd wordt nadat de prognose termijn is verstreken, neemt men een gemiddeld groei percentage aan.  Meestal wordt hiervoor de inflatie genomen, of een getal dat hier dicht bij ligt (2%).
Stelt men deze waarde op g % en stel dat men een prognose heeft over 3 jaren, dan is de contante waarde van de onderneming buiten de prognose:

Om te bepalen hoeveel cash er gegenereerd wordt nadat de prognose termijn is verstreken, neemt men een gemiddeld groei percentage aan.  Meestal wordt hiervoor de inflatie genomen, of een getal dat hier dicht bij ligt (2%).

Stelt men deze waarde op g % en stel dat men een prognose heeft over 3 jaren, dan is de contante waarde van de onderneming buiten de prognose:


Om te bepalen hoeveel cash er gegenereerd wordt nadat de prognose termijn is verstreken, neemt men een gemiddeld groei percentage aan.  Meestal wordt hiervoor de inflatie genomen, of een getal dat hier dicht bij ligt (2%).

Stelt men deze waarde op g % en stel dat men een prognose heeft over 3 jaren, dan is de contante waarde van de onderneming buiten de prognose:De totale netto contante waarde van de onderneming is nu de som van de hierboven berekende componenten.


NPV=Contante waarde jaar1 + contante waarde jaar2 + contante waarde jaar3 + contante waarde rest.


Economische waarde.                            
De hierboven genoemde vrije kasstromen zijn de bedragen, die in de respectievelijke jaren aan de onderneming maximaal onttrokken kunnen worden, zonder dat dit invloed heeft op de onderneming.  
Omdat men niet wil wachten om deze gelden te onttrekken, wordt de tegenwaarde berekend per vandaag. (De netto contante waarde).
Dit is dus het bedrag berekend naar de waarde van vandaag, dat maximaal (tot in de eeuwigheid) aan de onderneming onttrokken kan worden.  Meer zal de onderneming dus nooit opleveren.

De hierboven genoemde vrije kasstromen zijn de bedragen, die in de respectievelijke jaren aan de onderneming maximaal onttrokken kunnen worden, zonder dat dit invloed heeft op de onderneming.  

Omdat men niet wil wachten om deze gelden te onttrekken, wordt de tegenwaarde berekend per vandaag. (De netto contante waarde).

Dit is dus het bedrag berekend naar de waarde van vandaag, dat maximaal (tot in de eeuwigheid) aan de onderneming onttrokken kan worden.  Meer zal de onderneming dus nooit opleveren.


Hans Bertram


Naar de applicatie "Bepaal de waarde van je onderneming".
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu