Business applicaties - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Business applicaties

Een click op de titel brengt je bij de beschrijving van de gevraagde applicatie.
Ook vind je hier de handleiding van deze applicatie
Applicaties met macro's  zijn NIET geschikt voor Excel onder MacOS.
Voor het gecontroleerd beheren van activiteiten. Geeft prestatieoverzicht en grafieken.
Geeft een overzicht van de investeringen, boekwaarden en afschrijvingen. Nu ook met restwaarde.
Berekent de annuïteit na invoer van de hoofdsom, rente en looptijd.
Boekenonderzoek voor bestaande bedrijven. De meest voorkomende onderwerpen.
Eenvoudig op- en afboeken geeft een historische mutatielijst. Overzichten & BTW aangifte.
Een unieke applicatie waarmee je de cijfers echt op een rijtje krijgt. Genereert een compleet rapport met eigen logo.
Applicatie met vergelijk van actualiteit en prognose. Overzicht op een dash board. Waarschuwing bij overschrijding.
Deze applicatie brengt U stap voor stap tot een cash flow (kasstroom) prognose. Een applicatie voor de praktijk.
Een applicatie waarbij je de prestaties kan vergelijken met de begroting. Het dashboard geeft een snel overzicht.
Berekent de economische waarde van een onderneming, als de kasstromen bekend zijn.
Berekent de economische waarde van een onderneming. Kasstromen en discontovoet worden berekend.
Met een paar kengetallen het rendement op eigen vermogen berekend.

Maakt van verzamelde gegevens een pareto en 20/80 analyse. Geeft advies voor verbetering.
Berekent het inkomen uit beheerd vermogen. Rekent met rendement, kosten, inflatie en vele andere parameters.
Het meest eenvoudige planningssyteem om je voorraden te beheersen en toch aan je verplichtingen te kunnen voldoen.
Applicatie om te kunnen bepalen welke planningsmethode het voordeligst is.

Is het verstandiger om vermogen in de BV of in privé te beheren? Deze applicatie geeft hier antwoord op.
Balans & Resultaatrekening invullen geeft de meeste bekende kengetallen.

Met gegevens wordt de meerwaarde van een bedrijf berekend (DCF). Geeft inzicht in te behalen rendement.
Maak je eigen factuur. Eénmalige kosten en in het vervolg kan je volledig onafhankelijk je eigen facturen versturen.
Benoemen van velden, vullen op apart scherm, wijzigingen mogelijk en meerdere zoekmogelijkheden.
Een rekenblad, waarmee levergaranties aan de klant kunnen worden geboden. Ook worden de voorraadkosten berekend.
Berekent de lening tussen zakelijk en privé. Op ieder moment is de stand te zien. Verschillende rente percentages.
Template voor de volgende afschrijvingen: Lineair, lineair met restwaarde, degressief en degressief tot lineair.
Systematisch opzetten van een stuklijst. Rekent met uitval %; Uitval analyse en costdrivers.
Template om uren en kosten bij te houden. Verschillende overzichten te maken. Handige applicatie voor ZZP'ers.
Applicatie om uurtarieven te berekenen. Houdt rekening met leegloop, winst en BTW. Speciaal voor de ZZP er en het MKB.
Beheren van de voorraad met Uw eigen artikelbestand. Ondersteunt FIFO & traceability.
Met deze applicatie kan je op 3 verschillende manieren de toekomstige omzet berekenen van dienstverleners.
Bereken met deze app hoeveel % van de aandelen je risico investering waard is.
Hier vind je alle standaard applicaties op een rijtje.

Zit wat je zoekt er niet bij, dan maken wij dit graag op maat.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu