Financiële applicaties - BBXApps Excel apps voor ondernemers, informals en ZZP´ers

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Financiële applicaties

Een click op de titel brengt je bij de beschrijving van de gevraagde applicatie.
Iedere applicatie heeft z'n eigen handleiding.
Applicaties met macro's  zijn NIET geschikt voor Excel onder MacOS.
Geeft een overzicht van de investeringen, boekwaarden en afschrijvingen. Nu ook met restwaarde.
Berekent de annuïteit na invoer van de hoofdsom, rente en looptijd.
Bereken de kosten van een autoritje.  
Rekent met brandstof, verzekering, wegenbelasting en afschrijving.
Bepaalt grootte van de steekproef en de te onderzoeken items.
Betrouwbaarheid en foutmarge op te geven.
Boekenonderzoek voor bestaande bedrijven. De meest voorkomende onderwerpen.
Eenvoudig op- en afboeken geeft een historische mutatielijst. Overzichten & BTW aangifte.
Een unieke applicatie waarmee je de cijfers echt op een rijtje krijgt. Genereert een compleet rapport met eigen logo.
Applicatie met vergelijk van actualiteit en prognose. Overzicht op een dash board. Waarschuwing bij overschrijding.
Deze applicatie brengt U stap voor stap tot een cash flow (kasstroom) prognose. Een applicatie voor de praktijk.
Een applicatie waarbij je de prestaties kan vergelijken met de begroting. Het dashboard geeft een snel overzicht.
Berekent de economische waarde van een onderneming, als de kasstromen bekend zijn.
Berekent de economische waarde van een onderneming. Kasstromen en discontovoet worden berekend.
Met een paar kengetallen wordt het rendement op eigen vermogen berekend.

Handig gereedschap om je uitgaven en inkomsten te plannen en bij te houden.

Bereken zelf de hypotheeklasten. Houdt rekening met belastingvoordeel en huurwaarde forfait.
Controleert of het opgegeven nummer een bank rekening nummer is. Maakt van een 9 cjiferig nr. een IBAN nummer.
Berekent het inkomen uit beheerd vermogen. Rekent met rendement, kosten, inflatie en vele andere parameters.
Is het verstandiger om vermogen in de BV of in privé te beheren? Deze applicatie geeft hier antwoord op.
Balans & Resultaatrekening invullen geeft de meeste bekende kengetallen.

Met persoonsgegevens, hoofdsom rente en looptijd wordt een leningsovereenkomst gemaakt.
Met gegevens wordt de meerwaarde van een bedrijf berekend (DCF). Geeft inzicht in te behalen rendement.
Maak je eigen factuur. Eénmalige kosten en in het vervolg kan je volledig onafhankelijk je eigen facturen versturen.
Bereken de te betalen VRH afdracht (belasting in Box III) volgens het "oude systeem" en het door het kabinet voorgestelde systeem.
Bereken de bijtelling, de kosten en maak een rittenadministratie.
Berekent de lening tussen zakelijk en privé. Op ieder moment is de stand te zien. Verschillende rente percentages.
Template voor de volgende afschrijvingen: Lineair, lineair met restwaarde, degressief en degressief tot lineair.
Template om uren en kosten bij te houden. Verschillende overzichten te maken. Handige applicatie voor ZZP'ers.
Applicatie om uurtarieven te berekenen. Houdt rekening met leegloop, winst en BTW. Speciaal voor de ZZP er en het MKB.
Met deze applicatie kan je op 3 verschillende manieren de toekomstige omzet berekenen van dienstverleners.
Bereken met deze app hoeveel % van de aandelen je risico investering waard is.
Hier vind je alle standaard applicaties op een rijtje.

Zit wat je zoekt er niet bij, dan maken wij dit graag op maat.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu